Kehoterapia

Elämämme jättää meihin fyysisiä jälkiä, mutta yhtä lailla aivan lapsuudesta asti keräämme kehoomme varastoon myös tunnekokemuksia tai ilmaisemattomia tunteita, jotka myöhemmin voivat ilmentyä myös fyysisinä vaivoina, pelkotiloina tai esim. asenteina, kuten vaikeuksina luottaa muihin ihmisiin tai siihen, että elämä kantaa. Kehoterapia on yksi lähestymistapa, jolla voi purkaa tuota menneisyyden kuormaa. Kehoterapia voi myös auttaa itsetuntemuksen kehittämisessä sekä antaa työkaluja paremman tulevaisuuden kehittämiseen.

Erityisesti kehoterapiaa voi suositella henkilöille, joiden on vaikea sanoittaa ajatuksiaa ja tunteitaan. Kehon kautta lähestyminen voi purkaa asioita ilman, että mitään on tarvetta sanoa ääneen. Kehoterapia voi myös olla erinomainen psykoterapian tai keskustelukäyntien tuki, kun mielen tasolla käsiteltyjä asioita voi entisestään irrotella myös kehon kautta tai ottaa kehon viisauden avuksi uusien asioiden omaksumiseen.

Graalionilla on tarjolla muutamia toisistaan eroavia kehoterapiamuotoja. Rosen-menetelmää voi suositella erityisesti aloittelijoille eli henkilöille, joilla ei ole mitään aikaisempaa tunnetyöskentelykokemusta tai edes käsitystä, mitä kehoterapialla voidaan oikeastaan saavuttaa. Rosen-menetelmä on erinomainen lähestymistapa myös silloin, jos sinun on hankalaa tunnistaa tunteitasi tai niiden vaikutusta kehoosi. Myös haasteet oman kehon rajojen hahmottamisessa ja ylipäätään kehotietoisuudessa antavat aihetta lähteä liikkeelle Rosen-menetelmällä. Koska käytössä on ainoastaan lempeä kosketus, Rosen-menetelmä soveltuu myös henkilöille, joilla on äärimmäisen kosketus- tai liikutusherkkä keho. 

Horstmann-tekniikka on tavoitteellisempaa, se sisältää enemmän konkreettisia fyysisiä vaivoja helpottavia elementtejä ja siinä on myös energiahoidollisia puolia. Edellisten johdosta tekniikkaa voi suositella etenkin silloin, jos olet kokenut fyysisten käsittelyn olevan tehottomia ja haluat lähteä tutkimaan missä määrin kehosi fyysiset oireet ovat kehoon varastoituneista tunne-energioista tai itsesi ilmaisun vaikeuksista kumpuavia. Horstmann-tekniikka on myös tehokas parantamaan kehon liikeratoja ja pehmittämään kehon kudoksia ilman kipuja, joten tekniikka soveltuu erinomaisesti herkkäkehoisille, jotka kaipaavat pelkkää lempeää kosketusta järempää tekemistä. Mikäli olet lähtenyt  henkisen tietoisuuden kehittymäsen polulle, Horstmann-tekniikka tarjoaa myös oivan väylän eteenpäin menoon energeettisellä tasolla ja tekniikan välityksellä sinun on mahdollista integroida henkisyyttä fyysisen kehon tasolle sinulle sopivaan tahtiin. 

Tessan Tech on Horstmann-tekniikasta seuraava askel eli mikäli olet valmis ottamaan nopeampia ja isompia harppauksia kohti uuden ajan energiota henkisellä tasolla ja kehollisella tasolla olet valmis kohtaamaan suurempia puhdistusprosesseja, valitse Tessan Tech. Energiahoidollisessa kentässä Horstmann-tekniikka on vanhoja energioita kohti uutta uudistavaa, mutta Tessan Tech yhdessä kvanttihoitojen kanssa on jo puhtaasti uusinta uutta.  

Helahoito on aina helppo ja varma valinta, koska sinun ei tarvitse tehdä päätöstä sinulle sopivan lähestymistavan valinnasta, vaan voit antaa jo sen ammattilaisen arvioitavaksi. Helahoidossa voidaan soveltaa myös usean eri tekniikan yhdistelmää ennakkoluulottomalla tavalla kattaen kaiken Siirilän osaamisen. Helahoito sisältää myös intuitiivisen kosketuksen ja siihen liittyvän informaation välityksen, jota et löydä omana erillisenä palvelunaan. 

TIEDUSTELUT JA AJANVARAUS:

Varaa aika

Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
anne.siirila@graalion.fi
044 373 2771