Kvanttihoidot

Vuonna 1900 Max Planck julkaisi kvanttiteoriansa, jossa ehdotettiin, että energiavirta ei olisikaan jatkuvaa, vaan siirtyminen tapahtuisi tietyn suuruisina energiapaketteina, annoksina, joita hän kutsui kvanteiksi.

Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

Tavallisen tallaajan voi olla haastavaa uskoa todeksi tai ymmärtää, että mitään paranemista voisi tapahtua ilman kosketusta tai niillä menetelmillä, mistä käytetään yleisesti termiä energiahoidot. Mutta kuten fysiikasta tohtoriksi väitellyt Johanna Blonqvist kirjassaan Kvanttifysiikasta energiahoitoihin (2017, kustannusyhtiö Viisas elämä) toteaa, kvanttifysiikan ajatusmaailmaan energiaparantaminen kuitenkin saattaa sopia.

Kvanttihoitamista voi ymmärtää kolmen kvanttifysiikasta ammenetun tahallisen pelkistetyn käsitteen kautta. Ensinnäkin kvanttihoitamisessa käytetään hyväksi tarkkailijavaikutusta (eng. observer effect). Kun kohdetta ei katsota, sen on aaltofunktio, jolla on lukuisia mahdollisuuksia. Kun kohteelle annetaan huomiota, aalto romahtaa hiukkasiksi ja manifestoituu yhdeksi lopputulemaksi, koska katsojan tietoisuus muuttaa sitä. Fyysinen kohde on olemassa vain silloin, kun sitä tarkkaillaan. Ilman huomiota on vain kokoelma potentiaaleja ja mahdollisuuksia. Tarkkailijan tietoisuus vaikuttaa siihen, mikä potentiaali manifestoituu eli miten tarkkailtava kohde käyttäytyy. Näin tietoisuutemme luo todellisuutta.

Toinen merkittävä teoria taustalla on lomittuminen (eng. entanglement), jonka mukaan toisistaan kaukanakin olevat hiukkaset vaikuttavat toisiinsa ja niillä on yhteistä informaatiota. Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.

Kolmas merkittävä teoria on Rupert Scheldraken teoria morfisista kentistä. Jokaisella (eläin)lajilla on oma morfinen kenttänsä, jonka sisältämä informaatio ohjaa dna:ta. Yhtä lailla oma informaatiokenttänsä löytyy mm. sairauksilta, filosofioilta, uskonnoilta, hoitomuodoilta, perheiltä ja suvuilta ym. Jopa rituaalit saavat voimansa aikojen saatossa voimistuneen morfisen kentän kautta. Noista informaatiokentistä on mahdollista poimia tietoa ja niihin on myös mahdollista vaikuttaa kvanttikenttäteorian mukaisesti. 

Koska kvanttihoidossa tapahtuvat muutokset ovat ihmisen mielen tasolle lähes mahdottomia ymmärtää, mitään edellisestä sinun tai minun ei tarvitse ymmärtää. Kvanttihoitaminen on olemista, ei tekemistä ja siksi tavoitteena onkin meidän molempien kannalta yrittää ymmärtää mahdollisimman vähän ja keskittyä luottamaan puhtaaseen tietoisuuteen.  Sinun ei siis tarvitse säikähtää kvanttihoidon hienolta kuulostavaa nimeä. Ainoa mitä kvanttihoidosta on tarve ymmärtää on, että se toimii.

Mikä on kvanttihoito?

Kvanttihoito eli Quantia Nordic Quantum Healing (tai Quantia-hoito) on voimakas ja korkeavärähteinen energiahoito. Kvanttihoito perustuu kvanttifysiikkaan ja kvanttikenttään. Kvanttikentällä tarkoitetaan samaa asiaa kuin henkisessä kirjallisuudessa ilmauksella ykseyskenttä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen. 

Kvanttihoidossa sinut saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla paranemisjärjestelmillä on mahdollisuus aktivoitua ja hakeutua homeostaasiin eli tasapainoon. Kvanttihoito toteutetaan siis tietoisuutta muuttamalla eikä perinteisten energiahoitojen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian välittäjänä. Voin kyllä hoidon aikana vastaanottaa ja välittää informaatiota kvanttikentän kautta puhtaasta tietoisuudesta käsin sinulle, mutta varsinaisesti tehtäväni kvanttihoitaja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvanttihoito on luottamusta puhtaaseen tietoisuuteen ja toimimista puhtaan tietoisuuden kautta. Mutta ennen kaikkea kvanttihoito on olemista, ei tekemistä. 

Mikä on nollatila?

Nollatilassa mieli on tyhjä kaikista ajatuksista, huolista, epävarmuuksista, läsnäolevista haasteista ja peloista. Nollatilassa ihminen on myös vapaa egosta ja persoonasta.

Kun ihminen on nollatilassa, hän on yhteydessä puhtaaseen tietoisuuteen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pelkistetyssä länsäolon tilassa. Kun nollatilassa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muutokselle, tietoisuuden keskittäminen tekee tarvittavan muutoksen kvanttifysiikan periaatteiden mukaan. Kvanttikenttä sisältää kaikki mahdollisuudet ja kaiken energian. Ja tuohon potentiaaliin perustuu kvanttihoidon nopeus, vaivattomuus ja huikean muutoksen aikaansaava voima.

Nollatilassa on hyvin tavanomaista kokea konkreettisesti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nollatilan syvänä rauhana ja hyvin usein nollatilassa voi kokea riemullista iloa, joka purkautuu hoidettavassa ja/tai hoitajassa pulppuavana nauruna. 

Mihin aiheisiin kvanttihoitoa?

Kvanttihoito voidaan tehdä jotain tiettyä tavoitetta vasten tai voit sallia hoidon kohdentua korkeammasta tietoisuudesta vastaanotetun ohjauksen mukaan eli voit antaa minulle myös "vapaat kädet". En siis tarvitse tietoa nykyolosuhteistasi ja parempi usein onkin, mitä vähemmän tiedän. 

Jos haluat asettaa hoidolle tavoitteen, suositeltavaa olisi esittää se positiivisessa muodossa. Eli esim. lauseen "minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois" sijasta parempi on esittää asia muodossa "haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi". 

Kvanttihoidolla voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

  • vapauttaa tiedostamattomia ja alitajuisia ohjelmia,
  • puhdistaa uskomuksia ja ajatusmalleja,
  • vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia energiajärjestelmästä,
  • vapauttaa käsittelemättöntä tunne-energiaa solumuistista,
  • eheyttää solumuistin traumoja (myös edellisten elämien),
  • auttaa kehoa paranemaan sairauksista,
  • helpottaa stressia ja
  • poistaa sukumalleja.

Solumuisti pitää sisällään historiamme. Ja sen takia solumuistissamme on usein valtava määrä alitajuisia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vaikuttavat koko olemukseemme sekä toimintaamme. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota kokonaisuutta, vaan kvanttihoito kohdentuu aina juuri tarvittaviin asioihin.

Huomioi, että kvanttihoito on täydentävää hoitoa. Kvanttihoidossa ei tehdä diagnooseja eikä anneta lääketieteellisiä neuvoja. En voi luvata myöskään sairauksien paranemista. Kvanttihoidolla pyritään aktivoimaan kehon oma paranemisjärjestelmää ja sillä autetaan kehoa hakeutumaan homeostaastiin eli tasapainoon. Tähän perustuu, että kvanttihoito voi olla hyvä tukihoito lääketieteellisen hoidon rinnalla. Mikäli sinulla on jokin vakava sairaus ja/tai sinulla on käynnissä kehoa kovasti kuormittavat lääketieteelliset hoidot kesken, ole kuitenkin yhteydessä, jotta voimme keskustella kvanttihoidon soveltuvuudesta tarkemmin juuri sinun tilanteessasi.  

Ohje ajanvaraukseen - Anne Siirilä

Nettiajanvarauksesta löydät muihin hoitoihin poiketen etänä tehtävän kvanttihoidon ihan omana valittavana palvelunaan. Huomioi kuitenkin, että nettiajanvarauksessa on tarjolla vain ne hoitoajat, jotka voin tarjota varmuudella paljon ennakkoon osana normaalia lähihoitojen tekemiseen varattua rytmiä. Etähoitojen tekemisen yritän kuitenkin hyvin usein sovittaa aamupäivään tai myöhempään iltaan arkena eli tuon mainitun lähihoitorytmin ulkopuolelle ja näitä aikoja ei siis löydy nettiajanvarauksesta. Tästä johtuen kannustan olemaan rohkeasti etähoitojen sopimiseksi suoraan yhteydessä. 

Ohje ajanvaraukseen ja maksuun - Arja Ulmanen ja Elina Marjola

Arjalle ja Elinalle tapahtuu vielä tällä hetkellä ajanvaraus suoran yhteydenoton kautta, mutta maksut hoituvat jo verkkokaupan kautta. 

Arja on tällä hetkellä Floridassa, joten hänet tavoittaa ajanvarausasioissa parhaiten sähköpostilla ja viestitse. Ja käytäthän viesteissä ja puheluissa joko WhatsApp tai Messenger-sovellusta, jotta et saa ikävää yllätystä kalliin puhelinlaskun muodossa! Hoitoajat sijoittuvat seitsämän tunnin aikaerosta johtuen klo 18 ja 22 välille.

Elina on tavoitettavissa kaikilla viestintätavoille melko hyvin koko päivän ajan. Myös hoitoaikoja on mahdollista sovittaa sekä päivä että ilta-aikaan. Elinalla on mahdollisuus ainakin helmi- ja maaliskuun ajan ottaa lisäksi vastaan Graalionilla myös lähihoitoja erillisen sopimuksen mukaan.

AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT: 

Varaa aika 

Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
anne.siirila@graalion.fi
044 373 2771
Facebook: Anne Siirilä ja Graalion Oy

Arja Ulmanen
arja.au@outlook.com
045 6613 155
 
Facebook: Arja Ulmanen

Elina Marjola
elina.marjola@hotmail.com
040 8451 095

Facebook: Elina Marjola