Rainbow Flower Heart

Vapaus, lämpö ja yk­si­löl­li­syys

Mitä teemme?

Graalion Oy on tammikuussa 2017 perustettu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kouluttamiseen ja pienimuotoiseen ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­seen keskittyvä yritys. Palveluiden keskiössä ovat asiakashoidot erityistekniikoin sekä henkilökohtaiseen kasvuun suuntautuneet yksilö- ja ryhmäohjaukset sekä tulevaisuudessa verkkovalmennukset. Yritys tuottaa lisäksi ohjelmapalveluja syntymäpäiväjuhliin, asiakaspäiviin, messuille ym. tapahtumiin sekä yrityksille mm. TYHY-palveluja. 


Yrityksen keskeisin tavoite on auttaa ihmisiä yhteyden löytämisessä itseen ja omaan voimaansa itsetuntemusta kehittämällä ja omia intohimon kohteita tunnistamalla siten, että asiakkaamme ja yh­teis­työ­kump­pa­nim­me kykenevät tavoittamaan korkeimman mahdollisen potentiaalinsa. Tavoitteeseen pyritään tekemällä tilaa henkilökohtaiselle kasvulle elämysten ja oivallusten kautta sekä tarjoamalla esimerkkiä laittamalla peliin koko persoona ja luovuus ainutlaatuisia yksilö- ja ryhmäkohtaisia palveluita suunnitellessa ja toteutettaessa. 

Mistä nimi Graalion?

Graalion = Rakkauden verkosto

Yrityksen nimi tiivistää erinomaisella tavalla arvot, yrityksen tavoitteet ja tavan toimia. Ja toisaalta se täyttää nimen kehittämiseen asetetut vaatimukset eli nimi ei rajaa mitään toimintaa pois, ei luo liian vahvaa mielikuvaa työn luonteesta ja nimi soveltuu myös ulkomailla käytettäväksi.


Inspiraatio nimen kehittämiseen löytyi iirin ja gaelin kielestä. Ja yhdistelmällä sanoja luovasti löytyikin aivan täydellisesti palveleva nimi - Graalion.


Gra - Rakkaus on kaiken alku ja syy

Otetaan ensin käsittelyyn nimen alussa esiintyvän gra. Sana grá on iirin kieltä ja tarkoittaa rakkautta tai rakastettua. Teemme Graalionilla työtämme rakkaudesta ja suurella intohimolla. Yksi suuri tavoitteemme on opettaa ihmisiä toimimaan rakkaudesta, ei pelosta, käsin. Kannustamme ihmisiä harjoittelemaan itsensä rakastamista myötätunnon, anteeksiannon tai armollisuuden osoittamista unohtamatta. Uskomme, että itsellemme suomamme rakkauden määrä on verrannollinen siihen, mitä kykenemme muille antamaan.


Lion - Ei yksin, vaan yhdessä

Sana líon tarkoittaa sekä iirin että gaelin kielessä verkkoa (myös hämähäkin verkkoa sekä verbiä täyttää), mutta yrityksemme nimen yhteydessä nimi viittaa verkostoon, kun moista sanaa ei kumpikaan mainituista kielistä tunne. Saman alan yrittäjät eivät ole kilpailijoitamme, vaan yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Ja tämän mukaan myös toimimme. Meissä asuu vahvana usko, että työskentelemällä yhdessä ihmisten hyvinvoinnin eteen on sekä asiakkaidemme että meidän itsemme parempi olla ja tavoittelemamme asiat toteutuvat tehokkaammin.


Graalin malja ja Anne(t)

Sanaan gra on lisätty toinen a-kirjain, jolloin saadaan graa. Kun siihen liittää perään sanan lion, saadaan Graalion. 

Alunperin tuo lisätty a-kirjain symboloi sitä, että yrityksen perustaneet kaksi Annea (Siirilä ja Kevätjoki) toivat myös tuplasti rakkautta ja intohimoa tekemiseen. Nykyisellään tuo lisätty a edustaa omistajayrittäjä Annea, joka on rakkauden verkoston solmukohta ja liima. 


Yleinen erehdys on ollut olettaa yrityksen nimen liittyvän Graalin maljaan. Tuohon myyttiseen esineeseen, jolla on parantavia ja/tai nuorentavia voimia. Graalin maljaan liittyy useita eri tarinoita, joissa toisissa maljaan liitetään Kristuksen veri ja toisissa Kuningas Arthur sekä pyörän pöydän ritarit. Joissain tarinoissa nuo kaksi yhdistyvät. Graalin malja toimii myös rakkauden ja viisauden symbolina ja siitä käytetään toisinaan nimitystä sydänmalja. Vaikka alkuperäinen tarkoituksemme ei ollut liittää tuota tarunhohtoista esinettä yrityksemme nimeen, niin ilahduimme toki tuosta "sattumasta". Ja miksi emme olisi, koska tuota kautta hakemamme rakkaudellinen aspekti entisestään voimistui. Ja koska ensin syntyneessä logossamme esiintyy sydän, niin sydänmaljan sisältyminen yrityksemme nimeen puhuttelee meitä myös.

mustmareunat@3x.png-me

Graa­lio­nin logo

Leikki kuvan muodossa

Jos yrityksen logoon tiiistyy paljon asioita, niin saman tekee myös logo. Logoon liittyvä symboliikka on vain moniulotteisempaa ja lyhyesti tarinoiden siitä on mahdollista tuoda esiin vain murto-osa. 


Logo on omistajayrittäjän, Anne Siirilä, intuitiivisten näkyjen tulosta.


Hannunvaakuna eli käpälikkö

Lähdetään liikkeelle siitä ilmeisestä tosiseikasta, että monelle tulee logosta mieleen hannunvaakuna. Sitä on perinteisesti käytetty koristelussa ja Suomessa on ollut tapana maalata merkki talon tai ladon seinään suojaamaan rakennuksen asukkeja huonolta onnelta ja pahoilta hengiltä. Nykyisin hannunvaakuna on kansainvälisesti käytetty nähtävyyttä ilmaiseva merkki.

Logoa kehitettäessä ei vielä ollut tietoa yrityksen ensimmäisestä liiketilasta (Kangaskeskuksen yläkerta, vanhan Seurahuoneen naapurissa), mutta näin jälkikäteen sen ainutlaatuisuus puitteiltaan sekä historiallinen arvo Seinäjoelle lunasti tuon nähtävyyteen vihjaavan arvon. Myös yrityksen toiset tilat olivat myös omalla tavallaan historialliset, koska ne olivat olleet Törnävän saairalan väen asuntoloita ja rakennuksella on historiansa myös alueen lapsi- ja nuorisotyöhön. Tulevaisuudessa siintää haave toteuttaa kurssi- ja hoitokeskus, joka puitteiltaan lunastaisi edelleen nähtävyyden arvon.


Rakkauden verkosto myös logossa

Symbolin silmää kiinnittävin elementti on neljän sydämen nivoutuminen toisiinsa. Tämä symboloi jo aiemmin esitettyä rakkauden verkoston käsitettä. Yritys on olemassa, jotta saman alan tekijät voivat löytää toinen toisensa ja työskennellä yhteistyössä verkostona. Yrityksen vanhoissa tiloissa tämä toteutui jo odottamattoman hyvin, kun samanaikaisesti Graalionin tiloissa oli yhdeksän vakituista yrit­tä­jä­vuo­kra­lais­ta ja tähän päälle satunnaiset vierailijat ympäri Suomen, kaukaisin Saksasta asti.  Yhteistyötoiminta jatkuu edelleen, joskin pienempimuotoisena.


Kaksoiskehä - Näkyvä ja näkymätön

Logossa on näkyvissä heraldiikan sanoituksella kaksoiskehä. Heraldiikan tai siihen liittyvään symboliikan tuntemus ei ole syvällisesti, mutta logon kehityksen aikoihin erään lähteen mukaan kaksoiskehän kerrottiin liittyvän maahan. Tämä ajatus logossa yhdistyi juuriin, maadoittumiseen ja Äiti Maahan.

Logon aikaisemmissa kehityvaiheissa yrityksenä oli esittää logossa useamia kuin kaksi kehää. Tavoitteena oli sisällyttää siihen säteittäisyys symboloimaan sitä, miten tehty työ etenisi jopa arvaamattoman etäälle ääniaallon lailla. Tuossa kohtaa tiedossa ei vielä ollut, että palveluvalikoimiin tulisivat myös äänirentoutukset tai äänihoidot. Eli jos nimi on enne ("Nomen est omen"), niin sitä näköjään voi olla myös yrityksen logo. Tuota ulottuvuutta vahvistaa se, että ennen lopullista versiota edeltävissä visioissa säteittäiset kehät ja sydänkuvio pitivät sisällään myös hämähäkinverkon muotoa. Myöhemmän opiskelun jälkeen tuo visio sai ymmärrystä kvanttihoitojen opiskelun ja sen kautta hahmotettujen kvanttikenttien kautta.

Säteittäiset kehät ja sydänverkko muodostavat myös yhdessä symbolin, joka eri lähteiden mukaan on elämänpyörä, kohtalonpyörä tai tasapainon pyörä. Toteutuksissa on hyödynnetty monissa muodoissa  sitä, kuinka kehittää elämän eri osa-alueita (elämänpyörän lohkoja) ja kuinka luoda tasapainoa niiden välille. 


Sydänpiiri

Logo tuo myös nerokkaasti yhden käytetyn  tekniikan eli sydänpiirin näkyväksi. Sydänpiirissä kädet asetetaan siten, että osallistujat muodostavat katkeamattoman ketjun ja jokainen osallistuja on piirin yksi sydän. Sydänpiirin avulla mahdollistetaan yhteisöllisyyden kokemus. Sillä myös luodaan olosuhteet, jossa eheytymiseen tähtäävät ryhmätilanteet koetaan turvalliseksi. Tärkein tavoite on kuitenkin aivojen peilisolujen aktivointi, joka tuo tehoa heittäytymistä vaatiaan työskentelyyn.


Uu­del­lee­noh­jel­moin­ti

Logon symboliikassa on muunnettuna myös uu­del­lee­noh­jel­moin­nin symboli. Tavoitteena on tuoda ihmisten tietoisuuteen sen, miten useimmat itsellemme asettamat rajoitteet ovat syntyneet lapsuudessa ns. ohjelmointeina. Lapsen kyky omaksua ja toimia kyseenalaistamatta aikuisten ohjeita ja mielipiteitä kuuluu osaksi eloon­jää­mis­bio­lo­gi­aam­me. Lapsuudessa tuo omaksuminen linkittyy myös vahvasti sosiaaliseen menestymiseen perheessämme ja muissa ympäristöissä. Aikuisena meidän kuuluu kuitenkin haastaa nuo ohjelmoinnit ja löytää keinot olla enemmän sitä, miksi meidän on tarkoitettu. Tässä kohtaa logo myös yhdistyy yrityksemme sloganiin "Vapaus olla Sinä.".

1622322560946_IMG_20210521_102704_950.jpg-me

Anne Siirilä

Kuka?

Omistajayrittäjä ja toimitusjohtaja, neomaagi, sielukehohoitaja, sielunlaulaja, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti, mielenterveys-, kriisi-, ja päidetyön lähihoitaja, puhuja, runoilija ja lauluntekijä.


Henkilökohtaiset ominaisuudet

Usean eri toimialan tuntemus ja lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien tuntemus, kouluttajakokemus, ohjauskokemus, kyky esittää monimutkaisetkin asiat kansantajuisesti, lahjakkuus suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palveluja, kyky moniammatilliseen tiimityöskentelyyn, paineensietokyky, omatoimisuus, taito löytää sujuvasti reitti ratkaisuun ongelmatilanteissa (sekä ihmisten että asioiden suhteen) esittämällä oikeita kysymyksiä ja koostamalla kootusta tiedosta toimintasuunnitelma, rohkeus, kyky laittaa itsensä lilikoon häpeilemättömästi, toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen sekä nopea reaktiokyky vaihtelevissa tilanteissa.


Koulutus

Lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö) 2000, tietojenkäsittelyn tradenomi (amk) 2005, kaustilainen jäsenkorjaus 2011, koulutettu hieroja 2012, Horstmann-terapeutti 2014, Voice massage-terapeutti 2015 (purentalihasten erikoishoidon 2016), yrittäjävalmennus 2016, kvant­ti­hoi­ta­ja­kou­lu­tus (+ syventävät opinnot) 2018, lisäksi takana on vuosi sosiaalialan amk-opintoja ja seuraavat kurssit: Tessan Tech (osat 1 ja 2), intialainen päänhieronta, liukukuppaus, lymfahoidon perusteet ja vauvahieronta.


Työkokemus

Tuntiopettajuus Seinäjoen, Järvi-Pohjanmaan, Lapuan ja Järvilakeuden kansalaisopistolla, Graalion Oy:n toimitusjohtajuus vuodesta 2017, sivutoiminen hoivayrittäjä vuosina 2012-2015, tieto- ja ra­por­toin­ti­jär­jes­tel­mien kehittäminen sekä muut ict-alan työtehtävät vuosina 2005-2011 sekä 2012-2015, anatomian, hieronnan käytännön ja kaustilaisen jäsenkorjauksen tuntiopettaja lukukaudella 2012-2013, hoitoalan työkokemusta määräaikaista työsuhteista vuosilta 1999-2004 ja maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja­na toimiminen vanhempien tilalla vuosina 1994-2000 (13v alkaen).

Anne_vedess%C3%A4.jpg-me

Taustani ja ideo­lo­gia­ni

Kuinka minusta tuli sie­lu­ke­hohoi­ta­ja ja neomaagi?

Taustani

Olen opiskellut laajan valikoiman eri hoitotekniikoita, joita tukee vankka ihmisen anatomian ja fysiologian osaaminen. Ihmisen anatomia on aihe, joka innostaa minua ja olen toiminut myös anatomian opettajana tuleville hierojille. Ihmisen anatomian tuntemuksen eduista juttelin oppilaille myös toimiessani vuoden kaustilaisen jäsenkorjauksen opettajana Kaustisella.


Minulla on lisäksi harvinaisen perinnöllisen sidekudossairauden (Ehlers-Danlos syndrooma) takia kipuun ja hoitamiseen sekä itsehoito- ja ren­tou­tus­me­ne­tel­miin henkilökohtainen ja intensiivinen näkökulma. Olenhan kuntouttanut itseäni ja opiskellut muiden hoitamista rinta rinnan. Ja hyvällä menestyksellä, koska kuntoutin itseni sairaseläkkeen partaalta kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Mutta kipukroonikko minä tulen olemaan koko lopun elämäni ja minulle yksi keino pärjätä oman tilanteeni kanssa on hyödyntää omat kivut ja ongelmat loppumattomana tiedonlähteenä ihmiskehon ihmeistä. Oma kehoni toimii myös jatkuvana tutkimuskohteena ja harjoituskappaleena uuden löytämiseen. 


Olen työskennellyt oman henkisen kehitykseni parissa useita vuosia suurella intensiteetillä. Siinä missä muut ikäiseni ovat asettaneet tavoitteekseen hankkia uran, talon, miehen ja perheen, niin minun päämääränäni on ollut ei-aineelliset, henkiset  tavoitteet. Olen jo aivan nuoresta asti iloisen ja hymyileväisen luonteeni pinnan alla ollut taipuvainen syvällisten pohdiskeluun. Erityisesti pohdiskelun kohteena ovat olleet rakkauden olemus ja sen lajit, totuuden etsintä eri asioista ja ihmiset sekä elämän kulku ylipäätään. Ihmisissä minua kiinnostaa heidän persoonallisuutensa, heidän tapansa toimia ja syyt noiden asioiden taustalla. Tuo kiinnostus johti siihen, että halusin tutkia myös miten rikkinäistä mieltä yritetään auttaa ja opiskelin mielenterveyspuolen lähihoitajaksi. Ja vaikka uteliaana ja kokeilunhaluisena ihmisenä olen hankkinut tuon jälkeen monelaista koulutusta ja työkokemusta, niin edelleen mielen ja tunteiden anatomia on vähintäänkin yhtä kiinnostava aihe kuin ihmiskehon. Ja oma kokemus on vakuuttanut minut siitä, että oman sisäisen maailman tutkiminen ja omien toimintapapojen haastaminen on tie pysyvämpään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siksi työskentelen itseni kehittämiseksi yhtä väsymättömästi kuin fyysisen kehoni kanssa ja hyödynnän työssäni myös tämän osaamisen ja kokemuksen.


Hoitamisen ideologiani

Jos haluat sitä perusjuttua, tuttua ja turvallista, tai jos haluat rutiinia niin en ole silloin se sinulle sopiva valinta hoitajana. Minua ei motivoi tehdä hätäistä puolen tunnin hierontaa krooniseen vaivaan ja tietää ettei tilanne siitä parane. Minun käsissäni saat varautua yllätyksiin. Siihen, että laitan itseni lisäksi myös sinut tiukalle. Mutta se aivan varmasti kannattaa. Vuodesta 2010 asti hankitulla kokemuksella ja monen tekniikan hallinnalla saa jo paljon aikaan. Ja oman lisänsä tuo polkuni kuntoutumisessa perinnöllisestä sidekudostaudista. Mutta on minulla myös luonnetta sanoa, jos en osaa auttaa tai en osaa jotain. Silloin voidaan yhdessä miettiä mistä ja mitä seuraavaksi.


Mutta se mitä teen asiakkaiden kanssa ja mitä saan aikaan on suorastaan taikaa. Ja tätä mieltä olen sekä itse että asiakkaat. Tuo on mahdollista, koska minä laitan itseni likoon. Ja koska haluan olla ylpeä tekemästäni työstä. Minulle on kunnia-asia ja jatkuva nöyrän ihmettelyn aihe ihastella missä ihanassa saankaan olla tämän työn myötä mukana. 


Perinnöllisen sidekudossairauteni takia minulla ei ole mahdollisuutta pyrkiä hoitamaan mahdollisimman montaa asiakasta, vaan keskityn hoitamaan heitä, jotka eivät ole saaneet apua mistään muualta, joilla on eriskummallisia vaivoja (esim. hikka makuuasennossa tai pyörtyminen nauraessa) tai jotka tarvitsevat monialaista ja perehtyvää otetta. Kuulen asiakkailtani usein lauseita, jotka alkavat sanoilla "Ei kukaan ennen ole...", "Monella olen käynyt, mutta..." ja "Jo ensimmäisen kerran jälkeen...". Minulle nuo sanat vahvistavat yhä uudelleen ja uudelleen sen, että olen hoitamisessani oikealla asialla ja että työskentelyni täydellä sydämellä välittyy myös asiakkaille asti.  


Sielukehohoitaja?

Kannoin pitkään mukanani nimeä Velhasti, joka oli sekä näkymättömän maailman minulle antama osaamisen tasoon liittyvä arvonimi että kuvasi tapaani työskennellä. Olihan käytössäni vahvan teknisen osaamisen lisäksi yhteydet näkymättömään maailmaan, jolloin tekemisissäni on usein paljon apulaisia mukana. Velhasti tuli siis termien velho ja tyhjä astia yhdistelmästä. Tyhjä astia oli merkityksellinen käsite aiemmin minulle, koska ajattelin etten minä Anne päätä mitä asiakas tarvitsee. Minun tehtäväni oli vain kuunnella, mitä maailmankaikkeus halusi tarjota ja mitä asiakkaan oppaat ja auttajat pyysivät. Olin pitkään myös vakuuttunut siitä, että kuka tahansa voisi tehdä sen saman mitä minä, joskin annoin arvon omalle rohkeudelleni ja intohimolleni, jotka olivat johdattaneet minut ihmisiä palvelemaan.


Näkymätön maailma haastoi minut kuitenkin lopulta kasvamaan ja kohtaamaan oman ainutlaatuisuuteni kokonaisuuden palvelijana. Minä en ole pelkkä tahdoton ja tyhjä kanava. Näkymätön maailma on opettanut ja opettaa alati minulle taitoja, joissa ei ole edes mielikuvitus rajana. Enkä minä ole näkymättömän maailman käskyläinen, vaan luotettu yhteistyökumppani. Minun taustani ja määrätietoinen työskentelyni yhdessä ovat muokanneet minusta kokonaisuuden, johon ei kaikista ole. Ihan vain siksi, että muut eivät ole valinneet kulkea näitä reittejä omassa sie­lun­so­pi­muk­ses­saan. Otan siis täyden vastuun kaikesta tekemästäni siitä huolimatta, että näkymätön maailma kulkee rinnallani ja auttaa minua. Minulla on tahto ja minut on ohjattu käyttämään sitä. 


Yksi parantajan roolissa työskentelyn pääteemani on ollut jo vuosia sielun ja kehon tason yhdistäminen. Tarkoitan tällä sitä, että tehtäväni on ollut poistaa niitä asenteita, uskomuksia, tunnelukkoja, sidoksia, sopimuksia, karmallisia jäänteitä ym., jotka ovat estäneet ihmistä ottamasta sielun ohjausta täyteen käyttöönsä ja jotka ovat estäneet sielua integroitumasta vankemmin ihmiskehoon ja siten osaksi tavallista arkea. Joskus tukos on kehollisella tasolla, joskus energiakehossa ja todella usein molemmissa. Siksi myös työskentelyni on hyvin luontaisesti ohjautunut yhdistämään sekä kehollisia että energiatason tekniikoita parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tuosta työskentelytavasta on syntynyt myös itsestäni käyttämä termi sielukehohoitaja. 


Tarve kehittää jokin kuvaava termi on syntynyt siitä, kun niin moni on minulta kysynyt miten haluan itseäni kuvattavan. Pitkään luettelin käymiäni koulutuksia ja sen tuomia titteleitä, mutta luettelo on pituutensa takia turhan kömpelö. Oma-aloitteisesti asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tarjonneet käyttööni perinteistä parantajaa, toinen tietäjää tai shamaania. Valitettavasti useimpien tarjottujen titteleiden historiallinen perimä on sellainen, että ne vääristäisivät käsitystä eikä mikään niistä kuvaa minua osuvasti. Ja niin eräs kaunis päivä Velhasti-nimityksen kuluttua loppuun pyysin itselleni uutta nimitystä ja sain vastauksena tuon sielukehohoitajan, jota olen käyttänyt siitä asti kuvaamaan työni sisältöä. 


Neomaagi?

Neo on sana, joka tarkoittaa uutta. Magia taas on tahdon energian keskittämistä tekemisen tai päämäärän taakse. Yhdessä nämä kaksi kuvaavat kiinnittymistäni tietoisella tekemisellä uuden ajan energioiden opiskeluun, vanhojen ajatus- ja toimitamallien uudistamiseen sekä niiden mukaan toimimiseen.


Neomaagi on nimityksenä jatkumona aikaisemmalle kehitykselleni. Neomaagi annettiin minulle kuvaamaan tekemisiäni siinä tilanteessa, kun minun haluttiin osittain irrottautuvan yhden ihmisen hoitamisesta kerrallaan ja ohjattiin yhä enenevässä määrin keskittyvän kollektiivin tai ympäröivän todellisuuden uu­del­lee­noh­jel­moin­tiin eräänlaisena arkkitehtinä aikaisemman todellisuuksien portinvartijan tehtävän rinnalla. Teen vapaa-ajallani merkittävän määrän paikkojen, yksilöiden ja kollektiivisten ryhmien sekä teemojen hoitamista. Kaiken tämän tekemisen lomassa oma elämäntehtäväni opettajana on saamassa muotoaan ja tuo opettaminen tulee tapahtumaan osin neomaagin roolista käsin, jossa myös sanat ja pelkkä läsnäolo ovat asioita, ihmisiä ja ympäristöjä muokkaavia.peikkotytt%C3%B6.jpg-me

Sie­lun­lau­la­jan as­kel­mer­kit

Kuinka minusta tuli sie­lun­lau­la­ja N'nea?

N'nea nimenä puhuttelee tarinoita rakastavan ihmisen sydäntä. Se sisältää kasvutarinani ja historiani. Anne nimenä sopi tilanteeseen, jossa kärsimyksen kautta opiskelin rakkautta. Anne on minun taistelija- ja selviytymisnimeni. Siihen on ladattu minussa oleva voima, teräs ja valtava määrä tietoa. Kun saavutin pisteen, jossa totesin ettei mikään vastoinkäyminen voi minua kaataa ja että minun on lupa kovuuden sijasta olla lempeä, rakastava ja myötätuntoinen, minusta tuli N'nea. N'nea on minun sielunnimeni ja siksi käytän sitä myös taiteilijanimenäni laulaessani sielunlaulua.


Aivan polvenkorkuisesta asti olin ollut se tyttö, joka aina laulaa; koulutovereiden ja seinänaapureiden iloksi ja kauhuksi. Kunnes ääni häipyi lähes mykäksi asti.


Olen laulanut omilla sävelillä ja sanoituksilla niin kauan kuin muistan. Tosin lapsena kyseessä oli enemmän ajan kuluttamisesta vanhempien navetoidessa tai naapurin isompien poikien viihdyttämisestä traktorin hytissä ja hevosen rattailla. Toki pakollisten koulun juhlien lisäksi lauloin myös kuorossa ja opettelin pianonsoittoa. Vielä yläasteella olin usein välitunneilla äänessä laulaen, vaan nyt lähinnä opeteltujen laulujen kera. Jossain kohtaa laulu loppui kokonaan elämäntilanteiden muuttuessa ja menettäessäni sekä laulu- että puheäänen.


Menetettyyn ääneen olivat syynä kilpirauhasen vajaatoiminta ja Ehlers-Danlos syndrooma. Puheeni oli enää hentoa kuiskailua ja yhtään kovemmalla äänellä puhuminen otti kipeää kurkkuun. Minä koin sen äänen muuttumisen jotenkin musertavalta. Äänen menetys vaikutti itsetuntooni ja koin suurta turhautumista, kun kurkun kivun takia jouduin pyrkiä tiivistämään kaiken haluamani muutamaan sanaan. Koin, että kykenin ilmaisemaan itseäni vain vajavaisesti ja sen myötä en mielestäni tullut kuulluksi enkä lopulta nähdyksikään.


Koin tuon muutoksen äänessä niin ahdistavana, että päätin tehdä asialle jotain. Kävin parilla yksinlaulukurssilla tavoitteena saada puheääntä kuuluvammaksi ja pientä apua sainkin. Tosin myös suurta turhautumista, kun kurkun käheyden ja luontaisen matalan äänen takia kummallakaan laulunopettajalla ei tuntunut olevan kärsivällisyyttä ja heiltä tuntuivat loppuvan opit kesken. Jälkimmäinen tokaisi, että minun ei kannattaisi edes yrittää laulaa ennen kuin olen käynyt Voice Massagessa. Lähialueilla ei siihen aikaan moista ollut, mutta minäpä opiskelin hierojan ja kaustislaisen jäsenkorjauksen jatkoksi Voice Massage-terapeutiksi. Aloitin myös sitkeästi tunnustelemaan laulu- ja ääniharjoitusten avulla, että miten sen kilpparin vajiksen ja EDS:n kipsaaman nielun alueen saisi pehmitettyä. Ollessani asiassa jo pitkällä kävin keväällä 2017 Michael Schirmerin johdolla Parantavan Äänen peruskurssin, jossa sain oppia ke­ho­re­so­nans­si­tek­nii­kan vaikutuksista keholle ja samalla selityksiä sille pakottavalle tarpeelle hyödyntää musiikkia ja laulua hoitojen yhteydessä. Oppimieni menetelmien avulla aloin saamaan omaa ääntäni takaisin ja minulla on nykyisin selvä, erittäin kantava ja tarvittaessa myös äärimmäisen kova ääni. Menoa ei haittaa edes jossain kohtaa puhjennut astma.


Innostuin uudelleen laulamisesta jä­sen­kor­jauso­pin­to­jen aikana, kun ensimmäiset äänen palautumisesta kertovat viitteet tulivat esiin. Syksyllä 2011 otin osaa ullavalaiseen ama­too­ri­teat­te­ri­ryh­mään Pystymehtään ja sen myötä luovuus lähti lähes joka rintamalla uudelleen etenemään. Ensin alkoi syntyä runoja ja tammikuussa 2015 alkoi syntyä myös lauluja, myös ensimmäinen tutulle tehty hoitolaulu. Tein lauluja enimmäkseen kuitenkin ihan vain itselleni ilman ajatusta, että ne tulisivat koskaan kenellekään kuuluville tai että esittäisin niitä missään.


Tekemiini hoitoihin laulu alkoi soluttautua kuitenkin jo kesällä 2014. Tässä kohtaa kyse oli enemmän siitä, että minun piti laittaa tiettyjä kappaleita asiakkaille soimaan tai laulaa muiden tekemiä lauluja hoidon tukena. Omien kappaleiden syntymisen myötä ne korvautuivat kuitenkin nopeasti muiden tekemien laulujen tilalle ja sieltä saakka äänen käyttö on ollut yksi käytössäni ollut hoitomenetelmä. Tammikuussa 2016 Anne Kevätjoen kanssa käynnistyneen yhteistyön myötä omien laulujen esittäminen kuului osana yhdessä tekemiämme ryhmäpalveluja ja kehittyminen henkilökohtaisella tasolla jatkuu edelleen. 


Olen esiintynyt omien laulujeni kera tuosta tammikuusta 2016 lähtien. Esiintymisiä on ollut yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa, messuilla, erilaisissa tapahtumissa ja esiinnyimme Ullavan kuvataiteen ja musiikin viikolla 2017 Anne Kevätjoen (ent. Kultti) kanssa esiintymisnimellä Griannet. Äänihoitohetkien pitämisen aloitimme Graalionilla syksyllä 2017 ja sen myötä sielunlaulu alkoi hissukseen hiipimään itse tehtyjen laulujen rinnalle. Sielunlaulaja N'nean Hoitavan äänen konsertit aloitin kesällä 2018. Yksilöllisten hoitoäänitteiden tekemisen aloitin 2019. Tuvan kurkkulaulun opiskelun aloitin syksyllä 2020.


Kun laulan sielunlaulua, koen olevani oman elämäntehtäväni äärellä. Sielunlaulaminen mahdollistaa samaan aikaan ihmisten ja iteni palvelemisen, mutta myös parantajankykyjeni ja luovuuteni hyödyntämisen. On kuin kaikki elämäni varrella olisi johdattanut tuon taidon valjastamiseen; kaikki tähän astiset elämänhaasteet, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, opiskelemani asiat ja hoitotekniikat jne. Asiakkailta saamani palautteen mukaan minulla on mestarilliset parantajan kyvyt. Siksi myös itselleni yllätyksenä vasta nyt on kirkastunut kruu­nun­ja­lo­ki­vek­se­ni parantaminen äänellä. 


Ilman asiakkaiden ja lauluani kuulleiden palautetta koko laulaminen ja laulujen teko olisi jäänyt harrastuksen tasolle. Palautteiden viestimä äänen värähtelyn vaikutuksista kertova voima oli kuitenkin jotain sellaista, jota en voinut olla huomioimatta. Ihmiset kuvasivat fyysisten kipujen ja vaivojen poistumista, voimakkaita puhdistusoireita, tunnelukkojen sulamista, kertoivat saaneensa suuria oivalluksia, uusia näkökulmia tai opastusta elämään, näkyjä entisistä elämistään tai viestejä edesmenneiltä ja hämmästyttävimpänä toistuvana kuvailuna on ollut ihmisten kokemus siitä, että lauluni muistuttaa heitä jostain, jonka he liittävät omaan sieluntasoonsa. Aivan kuin minulla olisi kyky muistuttaa heitä siitä ketä todella olevat. 


Suurimmat unelmat tuovat eteemme yleensä suurimmat haasteet ja ne herättävät meissä myös yleensä suurinta pelkoa. Henkilökohtaisesti olen pienestä tytöstä saakka surrut valtavasti sitä, kuinka omsta mielestäni laulutaitoni ei ole riittänyt harkitsemaan laulua ammattina. Kaikesta opettajien ja ystävien imartelevasta kannustuksesta huolimatta en täyttänyt omia laatukriteereitäni. Ajan myötä tukahdutin lapsena syntyneen haaveen turhamaisena, itsekeskeisenä ja muutenkin vain vääränlaisena. Luulen, että omat pelkoni ja asenteeni saivat elämänvarrella valtaisan laulun innon vaihtumaan tuskaisaan kuiskailuun. Vasta kun luovun tarpeestani laulaa hyvin ja siirryin laulamaan omien laulujen kehittymisen myötä silkasta luomisen innosta, ääneni alkoi avautumaan. Tuo kehityskaari on omiaan vahvistamaan käsitystäni siitä, että sielunlaulussa on minulle henkilökohtaisesti jotain elämänmittaisen opiskelun ja elämäntehtävän aihetta.


Hyvin usein näen kuulijoiden silmissä liikutuksen kyyneleita ja suuria tunteita. Noina hetkinä koen onnistuneeni sielunlaulussani. Kyyneleet symboloivat minulle tunteiden ja asioiden vapauttamista, irtipäästämistä katkeruudesta ja vihasta sekä ne ovat myös merkki anteeksiannosta itselle ja muille aina sen mukaan mihin teemaan sielunlaulu osuukaan. Ääneni on tummasävyinen ja kuin lämmin syli, juuri omiaan värähtelyllään hajottamaan vanhoja rakenteita ja asenteita, viemään vereslihalle ja muokkamaan kuulijoista kaskettuja ja vältättyjä peltoja. Toisin sanoen hajottamaan ja kuolettamaan kaiken sen, mikä on tehnyt jo tehtävänä ja josta pitää päästää irti mennäkseen eteenpäin. Itkulta eivät ole välttyneet edes miehisistä miehisimmät mörököllit. Eikä aina itkun tai tunnekuohujen syy ole sielunlaulua kuunnellessa järjellistä tai ymmärrettävää. Kehostamme ja tunteistamme voi vapautua taakkaa ilman tietoisuutta irtipäästettävistä asioita. Ja sielunlaululla irtipäästämistä voi tapahtua myös sieluntasolta asti, joten kaikkea purkautuvaa ei ole edes tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta yrittää ymmärtää. Kasvu ihmisenä ei ole aina kivutonta, mutta sielunlaulun ansiosta kasvukivuista irtipäästäminen voi olla lempeää.

Graalion Oy

+358 44 3732 771

graalionoy@gmail.com

2805248-6© Graalion Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.