Mistä nimi Graalion?

Ennen varsinaista tarinaa pieni huomioitava päivitys tietoihin

Heinäkuussa 2019 Anne Kevätjoki (ent. Kultti) jättäytyi Graalionista pois. Ideologia, tavoitteet ja arvot ovat olleet kuitenkin kahden Annen kesken jaettuja ja myös yrityksen nimen ja logon ideointi on ollut yhteistyön tulosta. Siksi yrityksen nimen ja logon tarina onkin edelleen syytä kertoa muodossa "me". 

 

Graalion = Rakkauden verkosto

Yrityksemme nimi tiivistää erinomaisella tavalla arvomme, tavoitteemme ja tapamme toimia. Ja toisaalta se täyttää nimen kehittämiseen asettamamme vaatimukset. Halusimme nimittäin nimen, joka ei rajaa mitään toimintaa pois, ei luo liian vahvaa mielikuvaa työmme luonteesta ja että nimi soveltuu myös ulkomailla käytettäväksi.

Haimme inspiraatiota nimen kehittämiseen iirin ja gaelin kielestä. Ja yhdistelmällä sanoja luovasti löysimmekin meitä aivan täydellisesti palvelevan nimen - Graalionin.

Gra - Rakkaus on kaiken alku ja syy

Otetaan ensin käsittelyyn nimen alussa esiintyvän gra. Sana grá on iirin kieltä ja tarkoittaa rakkautta tai rakastettua. Me teemme työtämme rakkaudesta ja suurella intohimolla. Yksi suuri tavoitteemme on opettaa ihmisiä toimimaan rakkaudesta, ei pelosta, käsin. Kannustamme ihmisiä harjoittelemaan itsensä rakastamista myötätunnon, anteeksiannon tai armollisuuden osoittamista unohtamatta. Uskomme, että itsellemme suomamme rakkauden määrä on verrannollinen siihen, mitä kykenemme muille antamaan.

Lion - Ei yksin, vaan yhdessä

Sana líon tarkoittaa sekä iirin että gaelin kielessä verkkoa (myös hämähäkin verkkoa sekä verbiä täyttää), mutta yrityksemme nimen yhteydessä nimi viittaa verkostoon, kun moista sanaa ei kumpikaan mainituista kielistä tunne. Ajattelemme, että saman alan yrittäjät eivät ole kilpailijoitamme, vaan yhteistyökumppaneita. Ja tämän mukaan myös toimimme. Meissä myös asuu vahvana usko, että työskentelemällä yhdessä ihmisten hyvinvoinnin eteen on sekä asiakkaidemme että meidän itsemme parempi olla ja tavoittelemamme asiat toteutuvat tehokkaammin.

Kaksi Annea ja Graalin malja

Sanaan gra on lisätty toinen a-kirjain, jolloin saadaan graa. Tuo symboloi sitä, että yrityksen ovat perustaneet kaksi Annea tuoden myös tuplasti rakkautta ja intohimoa tekemiseen. Ja nuo kaksi sanaa, graa ja lion, yhdistämällä saadaan Graalion.

Yleinen erehdys on ollut olettaa yrityksen nimen liittyvän Graalin maljaan. Tuohon myyttiseen esineeseen, jolla on parantavia ja/tai nuorentavia voimia. Graalin maljaan liittyy useita eri tarinoita, joissa toisissa maljaan liitetään Kristuksen veri ja toisissa Kuningas Arthur sekä pyörän pöydän ritarit. Joissain tarinoissa nuo kaksi yhdistyvät. Graalin malja toimii myös rakkauden ja viisauden symbolina ja siitä käytetään toisinaan nimitystä sydänmalja. Vaikka alkuperäinen tarkoituksemme ei ollut liittää tuota tarunhohtoista esinettä yrityksemme nimeen, niin ilahduimme toki tuosta "sattumasta". Ja miksi emme olisi, koska tuota kautta hakemamme rakkaudellinen aspekti entisestään voimistui. Ja koska ensin syntyneessä logossamme esiintyy sydän, niin sydänmaljan sisältyminen yrityksemme nimeen puhuttelee meitä myös.

Graalionin logo - leikki kuvan muodossa

Graalion

Jos yrityksen logoon tiiistyy paljon asioita, niin saman tekee myös logo. Logoon liittyvä symboliikka on vain moniulotteisempaa ja lyhyesti tarinoiden siitä on mahdollista tuoda esiin vain murto-osa.

Hannunvaakuna eli käpälikkö

Lähdetään liikkeelle siitä ilmeisestä tosiseikasta, että monelle tulee logosta mieleen hannunvaakuna. Sitä on perinteisesti käytetty koristelussa ja Suomessa on ollut tapana maalata merkki talon tai ladon seinään suojaamaan rakennuksen asukkeja huonolta onnelta ja pahoilta hengiltä. Nykyisin hannunvaakuna on kansainvälisesti käytetty nähtävyyttä ilmaiseva liikennemerkki.

Logoa kehittäessämme meillä ei vielä ollut tietoa liiketilastamme, mutta näin jälkikäteen sen ainutlaatuisuus puitteiltaan sekä historiallinen arvo Seinäjoelle on lunastanut tuon nähtävyyteen vihjaavan arvon. Liiketilamme on poikkeuksellisen kaunis sekä tunnelmallinen ja voimme ylpeydellä kehottaa ihmisiä käymään paikan päällä vaikka vain sen nähtävyyksellisen arvon takia.

Rakkauden verkosto myös logossa

Symbolin silmää kiinnittävin elementti on neljän sydämen nivoutuminen toisiinsa. Meille tämä symboloi jo aiemmin esitettyä rakkauden verkoston käsitettä. Me kaksi Annea olemme perustaneet yrityksen, jonka kautta toivomme saman alan tekijöiden löytävän toinen toisensa ja työskentelevän yhteistyössä verkostona.

Kaksoiskehä - Näkyvä ja näkymätön

Logossa on näkyvissä heraldiikan sanoituksella kaksoiskehä. Emme ole perehtyneet heraldiikkaan tai siihen liittyvään symboliikkaan syvällisesti, mutta logon kehityksen aikoihin erään lähteen mukaan kaksoiskehän kerrottiin liittyvän maahan. Meillä tämä ajatus logossa yhdistyi juuriin, maadoittumiseen ja Äiti Maahan.

Logon aikaisemmissa kehityvaiheissa yrityksenä oli esittää logossa useamia kuin kaksi kehää. Tavoitteena oli sisällyttää siihen säteittäisyys symboloimaan sitä, miten tekemämme työ etenisi meistä jopa arvaamattoman etäälle ääniaallon lailla. Tuossa kohtaa tiedossamme ei vielä ollut, että tulisimme pitämään myös äänirentoutuksia tai tekemään äänihoitoja. Eli jos nimi on enne ("Nomen est omen"), niin sitä näköjään voi olla myös yrityksen logo.

Säteittäiset kehät ja sydänverkko muodostavat myös yhdessä symbolin, joka eri lähteiden mukaan on elämänpyörä, kohtalonpyörä tai tasapainon pyörä. Luennoimme siitä, kuinka kehittää elämän eri osa-alueita (elämänpyörän lohkoja) ja koulutamme, kuinka luoda tasapainoa niiden välille. Iloksemme myös tämä tavoitteemme on logomme taustoissa.

Sydänpiiri

Logomme tuo myös nerokkaasti yhden käyttämämme tekniikan eli sydänpiirin näkyväksi. Sydänpiirissä kädet asetetaan siten, että osallistujat muodostavat katkeamattoman ketjun ja jokainen osallistuja on piirin yksi sydän. Sydänpiirin avulla mahdollistetaan yhteisöllisyyden kokemus. Sillä myös luodaan olosuhteet, jossa eheytymiseen tähtäävät ryhmätilanteet koetaan turvalliseksi. Tärkein tavoite on kuitenkin aivojen peilisolujen aktivointi, joka tuo tehoa heittäytymistä vaatiaan työskentelyyn.

Uudelleenohjelmointi

Logon symboliikassa on muunnettuna myös uudelleenohjelmoinnin symboli. Haluamme tuoda ihmisten tietoisuuteen sen, miten useimmat itsellemme asettamat rajoitteet ovat syntyneet lapsuudessa ns. ohjelmointeina. Lapsen kyky omaksua ja toimia kyseenalaistamatta aikuisten ohjeita ja mielipiteitä kuuluu osaksi eloonjäämisbiologiaamme. Lapsuudessa tuo omaksuminen linkittyy myös vahvasti sosiaaliseen menestymiseen perheessämme ja muissa ympäristöissä. Aikuisena meidän kuuluu kuitenkin haastaa nuo ohjelmoinnit ja löytää keinot olla enemmän sitä, miksi meidän on tarkoitettu. Tässä kohtaa logo myös yhdistyy yrityksemme sloganiin "Vapaus olla Sinä."."Vapaus olla Sinä."