Ääni- ja hengitysohjaus - Anne Siirilä

  • €45,00
Sis. alv


Ryhmäohjaus

Ryhmille suunnatuissa ääni- ja hengitysohjauksessa keskitytään oikeisiin äänentuotto- ja hengitystekniikoihin, jonka painopistealue on kokoontuvan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan joko laulussa, puheessa tai hengityksessä.

Tarvittaessa ryhmäohjaus voi sisältää luennointia äänentuoton ja hengityksen elimistöstä tai ääniergonomiasta. Mukana on myös pari- ja ryhmäharjoituksia, joiden tarkoituksena on parantaa kehotuntemusta eli yksilön kykyä tunnistaa mm. kehossaan olevia jännitystiloja. Ohjauksen aikana harjoitellaan myös keinoja rentouttaa sekä kehoa yleisesti että erityisesti äänentuottoon osallistuvia lihaksia ja rakenteita eli ohjauksessa sivutaan myös mm. esiintymisjännitystä helpottavia keinoja.

Harjoiteltavista rentoutusmenetelmistä mainittakoon mm. kehoresonanssi ja äänneharjoitteet sekä muutamat perushengitystekniikat. Ryhmäohjauksessa voidaan myös toiveiden ja tarpeen mukaan käsitellä tunnelukkojen purkua ja äänen käyttöä tiettyä hoitoaietta vasten. Ryhmäohjaus sisältää myös lähes poikkeuksetta ns. äänikylpyosuuden, jossa jokainen osallistuja saa kokea ryhmän tuottaman äänen vaikutukset ottamalla sitä kuuntelijana vastaan. Äänikylpyosuuden ansiosta ääni- ja hengitysohjaus on myös erinomainen ryhmäytymisen rakentaja ja soveltu siten hyvin myös TYHY-ohjelmaksi. 

Ääni- ja hengitysohjaus eivät edellytä hyvää lauluääntä, vaan kyse on omaan ääneen tutustumisesta ja sen vahvistamisesta!

Ryhmäohjauksen hinta määräytyy keston ja ryhmän koon mukaan. Yleisesti käytetty kesto on 2 tuntia ja hinta 45 €/osallistuja tai 320€/ryhmä (max 15 hlöä). Tarvittaessa hintaan lisätään matkakulut. Pienin ryhmäkoko tilattaessa on 5 hlöä, pidempien matkojen päässä 8 hlöä. Isommalla ryhmäkoolla pyydä tarjous olemalla suoraan yhteydessä alla olevilla tiedoilla.

Yksilöllinen ääni- ja hengitysohjaus

Yksilöllinen ääni- ja hengitysohjaus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät koe oloaan riittävän kotoisaksi ryhmäohjauksessa tai jotka kokevat kaipaavansa henkilökohtaista ohjausta esim. oman ammattinsa tai sairautensa perusteella. Yksilöohjauksessa keskitytään itsehoitomenetelmien harjoitteluun sekä oikeaan äänentuottotekniikkaan sisältäen sekä laulun, puheen että hengityksen painopistealueen tarpeen ja toiveen mukaan. Yhtä hyvin painopisteenä voi olla myös esim. kivunhoito.

Yksilöohjauksessa syvennytään erityisesti yksilöllisten tunnelukkojen löytämiseen ja purkamiseen, kehotuntemuksen parantamiseen ja hyödyntämiseen sekä yksilöllisten harjoitteiden kehittämiseen. Mikäli ohjaustarve on ammattilähtöinen, pureudutaan tarvittaessa ääniergonomiaan ja erityisesti äänentuoton riskitekijöiden minimoimiseen. Mikäli ohjaustarve on sairauslähtöinen, ohjauksessa keskitytään myös palveluyhteistyön ja apuvälineiden tarpeen selvittämiseen. Yksilöohjaukset sisältävät tarvittessa käytössä olevien hoitotekniikoiden, kuten Voice massagen hyödyntämistä.

Yksilöohjauksessa voidaan myös vaihtoehtoisesti keskittyä äänihoitamiseen liittyvien taitojen hankkimiseen, jolloin ohjauksen painopiste on enemmän intuition kehittämisessä, äänitekniikkavalikoiman laajentamisessa ja hoitoaietta vasten tuotetun äänen vahvistamisessa.

Yksilöohjauksen hinta on 60 €/1 tunti.

TIEDUSTELUT JA AJANVARAUS:

Varaa aika

Anne Siirilä
anne.siirila(at)graalion.fi
044 373 2771


Suosittelemme myös