Kvanttihoito etähoitona - useita hoitajavaihtoehtoja

Kvanttihoito etähoitona - useita hoitajavaihtoehtoja

 • €60,00
Sis. alv


Mikä on kvanttihoito?

Kvanttihoito eli Quantia Nordic Quantum Healing (tai Quantia-hoito) on voimakas ja korkeavärähteinen energiahoito. Kvanttihoito perustuu kvanttifysiikkaan ja kvanttikenttään. Kvanttikentällä tarkoitetaan samaa asiaa kuin henkisessä kirjallisuudessa ilmauksella ykseyskenttä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen. 

Kvanttihoidossa sinut saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla paranemisjärjestelmillä on mahdollisuus aktivoitua ja hakeutua homeostaasiin eli tasapainoon. Kvanttihoito toteutetaan siis tietoisuutta muuttamalla eikä perinteisten energiahoitojen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian välittäjänä. Voin kyllä hoidon aikana vastaanottaa ja välittää informaatiota kvanttikentän kautta puhtaasta tietoisuudesta käsin sinulle, mutta varsinaisesti tehtäväni kvanttihoitaja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvanttihoito on luottamusta puhtaaseen tietoisuuteen ja toimimista puhtaan tietoisuuden kautta. Mutta ennen kaikkea kvanttihoito on olemista, ei tekemistä. 

Mikä on nollatila?

Nollatilassa mieli on tyhjä kaikista ajatuksista, huolista, epävarmuuksista, läsnäolevista haasteista ja peloista. Nollatilassa ihminen on myös vapaa egosta ja persoonasta.

Kun ihminen on nollatilassa, hän on yhteydessä puhtaaseen tietoisuuteen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pelkistetyssä länsäolon tilassa. Kun nollatilassa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muutokselle, tietoisuuden keskittäminen tekee tarvittavan muutoksen kvanttifysiikan periaatteiden mukaan. Kvanttikenttä sisältää kaikki mahdollisuudet ja kaiken energian. Ja tuohon potentiaaliin perustuu kvanttihoidon nopeus, vaivattomuus ja huikean muutoksen aikaansaava voima.

Nollatilassa on hyvin tavanomaista kokea konkreettisesti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nollatilan syvänä rauhana ja hyvin usein nollatilassa voi kokea riemullista iloa, joka purkautuu hoidettavassa ja/tai hoitajassa pulppuavana nauruna. 

Mihin aiheisiin kvanttihoitoa?

Kvanttihoito voidaan tehdä jotain tiettyä tavoitetta vasten tai voit sallia hoidon kohdentua korkeammasta tietoisuudesta vastaanotetun ohjauksen mukaan eli voit antaa minulle myös "vapaat kädet". En siis tarvitse tietoa nykyolosuhteistasi ja parempi usein onkin, mitä vähemmän tiedän. 

Jos haluat asettaa hoidolle tavoitteen, suositeltavaa olisi esittää se positiivisessa muodossa. Eli esim. lauseen "minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois" sijasta parempi on esittää asia muodossa "haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi". 

Kvanttihoidolla voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

 • vapauttaa tiedostamattomia ja alitajuisia ohjelmia,
 • puhdistaa uskomuksia ja ajatusmalleja,
 • vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia energiajärjestelmästä,
 • vapauttaa käsittelemättöntä tunne-energiaa solumuistista,
 • eheyttää solumuistin traumoja (myös edellisten elämien),
 • auttaa kehoa paranemaan sairauksista,
 • helpottaa stressia ja
 • poistaa sukumalleja.

Solumuisti pitää sisällään historiamme. Ja sen takia solumuistissamme on usein valtava määrä alitajuisia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vaikuttavat koko olemukseemme sekä toimintaamme. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota kokonaisuutta, vaan kvanttihoito kohdentuu aina juuri tarvittaviin asioihin.

Huomioi, että kvanttihoito on täydentävää hoitoa. Kvanttihoidossa ei tehdä diagnooseja eikä anneta lääketieteellisiä neuvoja. En voi luvata myöskään sairauksien paranemista. Kvanttihoidolla pyritään aktivoimaan kehon oma paranemisjärjestelmää ja sillä autetaan kehoa hakeutumaan homeostaastiin eli tasapainoon. Tähän perustuu, että kvanttihoito voi olla hyvä tukihoito lääketieteellisen hoidon rinnalla. Mikäli sinulla on jokin vakava sairaus ja/tai sinulla on käynnissä kehoa kovasti kuormittavat lääketieteelliset hoidot kesken, ole kuitenkin yhteydessä, jotta voimme keskustella kvanttihoidon soveltuvuudesta tarkemmin juuri sinun tilanteessasi. 

Miksi valita etähoito?

Useat kokevat etähoidon jopa lähihoitoa voimakkaampana, ehkä siksi että keskittyminen omiin tuntemuksiin ja hoidon vastaanottamiseen on helpompaa omassa rauhassa ja hoidon vastaanottaja voi helpommin sallia myös nukahtamisen. Palauttava uni tai vain lepääminen paikallaan hoidon päälle on myös useille tarpeellinen, sillä toisinaan kvanttihoidon aikaansaamat isot muutokset vaativat olemukseltamme pientä sopeutumista. 

Hoidon vaikutukset

Kvanttihoidon jälkeen olo on usein tyyni ja rentoutunut. Itse hoidon aikana voit kokea erilaisia tuntemuksia eri puolilla kehoa, kuten kihelmöintiä, kylmiä väreitä ja kylmää viimaa, lämmön tai paineen tunnetta, pistelyä, lihasten nykimisiä jne. Saatat havaita sydämen sykkeen tai hengitystiheyden rytmissä muutoksia, sinua saatta huimata tai keho tuntua raskaalta. Toisinaan voi tuntua myös lyhytkestoisia kipuja kehon työstäessä itseään. Suurempiin tietoisuuden tason muutoksiin liittyy usein tahattomat keholliset liikahdukset ja syvemmät sisään- ja uloshengitykset.  Kvanttihoito voi tehdä myös olosi hyvin uneliaaksi ja sinun onkin hoidon aikana lupa myös nukahtaa. Unitilan ansiosta tietoista mieltä ei tarvitse suostutella samalla tavoin luopumaan vastustuksestaan, joten unitilassa siirtyminen nollatilaan voikin käydä hyvin luontevasti.

Saatat kokea myös jotain tunteita hoidon aikana tai saada elämään ja näkökulmiin liittyviä oivalluksia. Nollatilassa usea hoidettava vastaanottaa myös itse informaatiota, joka voi olla symbolista tai konkreettista. Mitenkään tavatonta ei ole, että hoidosta ei nouse mitään konkreettista kerrottavaa tietoisen ymmärryksen tasolla hoidettavalle tai hoitajalle. Tämä liittyy siihen, että kvanttihoito muuttaa tietoisuuden värähtelytasoa hyvin nopeasti. Muutos on jo tapahtunut ennen kuin sanoitus siihen löytyy. Huomioi myös, että tuntemusten voimakkuus tai kerrotun informaation määrä ei liity mitenkään hoidon tehoon. Parhaimmillaan jo yksi hoitokerta auttaa sinua menemään isoin, positiivisin harppauksin eteenpäin, vaikka itse hoitotilanne "ei tunnu oikein miltään".

Aina hoidon vaikutuksia ei huomaa heti, vaan toisinaan havainnot muutoksesta tulevat vasta tuntien tai päivien jälkeen. Toisinaan kvanttihoito käynnistää prosessin, joka voi myös jatkua pitkään varsinaisen hoidon päätyttyä. Tuolloin on hyvin tavallista, että hoitotuntemuksia voi tulla vielä usean päivän päästä hoidosta. Prosessin kannalta on tärkeää, että juot tarpeeksi vettä ja että suhteutat rasitustasosi kokemiisi fyysisiin tai emotionaalisiin vaikutuksiin. 

Kvanttihoito toimii, vaikka et uskoisi siihen. Jos mieli kuitenkin taistelee kovasti hoitoa vastaan, muutos ei välttämättä tapahdu tai sen vaikutus on vähäinen. Valmistauduthan siksi hoitoon aina avoimin mielin.

Kvanttihoito toimii aina, mutta lopputulos voi erilainen kuin odotamme persoonan tasolla. Tärkeää on myös ymmärtää, että hoitaja ei voi vaikuttaa hoidon lopputulokseen, vaan kaikki tapahtuu hoidettavan parhaaksi puhtaan tietoisuuden ohjauksessa. 

Miten hoito toteutetaan?

Kvanttihoito toteutetaan joka tapauksessa usein ilman kosketusta, joten kvanttihoito soveltuu etähoitojen tekemiseen erinomaisesti. Ja kun kvanttifysiikan sääntöjen mukaisesti etäisyydellä tai ajallakaan ei ole merkitystä, niin kvanttihoitoa voi lämpimästi suositella vastaanotettavaksi mihin päin maailmaa tahansa.

Etähoidon toteuttamista varten sovitaan molemmille osapuolille soveltuva päivä ja kellonaika, jolloin rauhoittut vastaanottamaan kvanttihoidon. Voit valita omien mieltymystesi mukaan missä asennossa olet hoidettaessa (esim. makuulla tai istuen) ja on hoidon aikana toki lupa myös liikkua. On vastaan tullut sellainenkin tapaus, jossa hoidettavalla oli kvanttihoidon aikana tarve tanssia.

Erittäin suositeltavaa on, että todella varaat tarkoitukseen sopivan tilan ja ajan omien tuntemustensa kuunteluun. Toiminnan jatkaminen arkitietoisuudessa hoidon aikana estää täydellisen nollatilan hyödyntämisen, joten vaikutus voi jäädä vähäisemmäksi. Hoidon vastaanottamiseen hiljentyminen on myös turvallisuustekijä eli missään olosuhteissa kvanttihoitoa ei suositella otettavaksi vastaan ohjattaessa ajoneuvoa tai tehtäessä jotain tarkkuutta vaativaa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että lyhyet keskeytykset pilaisivat hoitoa.

Etähoidon suorittaminen sovittuna päivänä ja kellonaikana voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

1) Kirjallinen palaute jälkikäteen. Sinä ja minä keskitymme molemmat hoitoon sovittuna ajakohtana omassa rauhassamme. Hoidon jälkeen toimitan sinulle kirjallisen selosteen hoidon kulusta. Seloste voidaan sopia toimitettavaksi esim. sähköpostitse, tekstiviestitse, Messengerillä, WhatsAppilla tm. Kirjallisen selostuksen saamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus jakaa myös omia tuntemuksiasi. Voit toki toimittaa palautteen hoidosta myös myöhemmin.

2) Hoito toteutetaan puhelinyhteyden välityksellä. Soitan sinulle sovittuna ajankohtana annetamaasi puhelinnumeroon ja olemme puhelinyhteydessä sekä hoidon että palautekeskustelun ajan. Saatan kysyä sinulta tarkentavia kysymyksiä hoidon aikana tai saatan kertoa hoidon etenemisestä jo matkan varrella. Toisinaan kaikki keskustelu käydään vasta hoidon päätyttyä. Etenemistapoja on yhtä monta kuin on hoidettavaa asiaakin. Puhelinyhteydessä tehdystä hoidosta en toimita erillistä kirjallista selostetta. 

3) Hoito toteutetaan videoneuvottelun välityksellä. Sovittuna ajankohtana muodostamme välillemme videoneuvotteluyhteyden (esim. Skype), jota ylläpidetään sekä hoidon että palautekeskustelun ajan. Kuten puhelinkeskustelussakin, toisinaan tarkentavia kysymyksiä ja tietoa etenemisestä tulee välitettäväksi jo hoidon aikana, toisinaan kaikki keskustelu käydään vasta hoidon päätteeksi. Videoneuvotteluyhteydessä tehdystä hoidostakaan en toimita erillistä kirjallista selostetta.  

HINNAT:

 • 60 € / 60 min 
 • 45 € / 45 min
 • 30 € / 30 min

Huomio! Hinnoissa esitetty aika sisältää sekä varsinaisen hoidon että palautekeskusteluun tai kirjalliseen selostukseen kuluva aika eli varsinainen hoitoaika on lyhyempi.

Ohje ajanvaraukseen - Anne Siirilä

Nettiajanvarauksesta löydät muihin hoitoihin poiketen etänä tehtävän kvanttihoidon ihan omana valittavana palvelunaan. Huomioi kuitenkin, että nettiajanvarauksessa on tarjolla vain ne hoitoajat, jotka voin tarjota varmuudella paljon ennakkoon osana normaalia lähihoitojen tekemiseen varattua rytmiä. Etähoitojen tekemisen yritän kuitenkin hyvin usein sovittaa aamupäivään tai myöhempään iltaan arkena eli tuon mainitun lähihoitorytmin ulkopuolelle ja näitä aikoja ei siis löydy nettiajanvarauksesta. Tästä johtuen kannustan olemaan rohkeasti etähoitojen sopimiseksi suoraan yhteydessä. 

Ohje ajanvaraukseen ja maksuun - Arja Ulmanen ja Elina Marjola

Arjalle ja Elinalle tapahtuu vielä tällä hetkellä ajanvaraus suoran yhteydenoton kautta, mutta maksut hoituvat jo verkkokaupan kautta. 

Arja on tällä hetkellä Floridassa, joten hänet tavoittaa ajanvarausasioissa parhaiten sähköpostilla ja viestitse. Ja käytäthän viesteissä ja puheluissa joko WhatsApp tai Messenger-sovellusta, jotta et saa ikävää yllätystä kalliin puhelinlaskun muodossa! Hoitoajat sijoittuvat seitsämän tunnin aikaerosta johtuen klo 18 ja 22 välille.

Elina on tavoitettavissa kaikilla viestintätavoille melko hyvin koko päivän ajan. Myös hoitoaikoja on mahdollista sovittaa sekä päivä että ilta-aikaan. Elinalla on mahdollisuus ainakin helmi- ja maaliskuun ajan ottaa lisäksi vastaan Graalionilla myös lähihoitoja erillisen sopimuksen mukaan.

AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT: 

Varaa aika

Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
anne.siirila@graalion.fi
044 373 2771
Facebook: Anne Siirilä ja Graalion Oy

Arja Ulmanen
arja.au@outlook.com
045 6613 155

Facebook: Arja Ulmanen

Elina Marjola
elina.marjola@hotmail.com
040 8451 095

Facebook: Elina Marjola


Suosittelemme myös