Kvanttihoito lähihoitona - Anne Siirilä

Kvanttihoito lähihoitona - Anne Siirilä

 • €110,00
Sis. alv


Mikä on kvanttihoito?

Kvanttihoito eli Quantia Nordic Quantum Healing (tai Quantia-hoito) on voimakas ja korkeavärähteinen energiahoito. Kvanttihoito perustuu kvanttifysiikkaan ja kvanttikenttään. Kvanttikentällä tarkoitetaan samaa asiaa kuin henkisessä kirjallisuudessa ilmauksella ykseyskenttä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen. 

Kvanttihoidossa sinut saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla paranemisjärjestelmillä on mahdollisuus aktivoitua ja hakeutua homeostaasiin eli tasapainoon. Kvanttihoito toteutetaan siis tietoisuutta muuttamalla eikä perinteisten energiahoitojen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian välittäjänä. Voin kyllä hoidon aikana vastaanottaa ja välittää informaatiota kvanttikentän kautta puhtaasta tietoisuudesta käsin sinulle, mutta varsinaisesti tehtäväni kvanttihoitaja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvanttihoito on luottamusta puhtaaseen tietoisuuteen ja toimimista puhtaan tietoisuuden kautta. Mutta ennen kaikkea kvanttihoito on olemista, ei tekemistä. 

Mikä on nollatila?

Nollatilassa mieli on tyhjä kaikista ajatuksista, huolista, epävarmuuksista, läsnäolevista haasteista ja peloista. Nollatilassa ihminen on myös vapaa egosta ja persoonasta.

Kun ihminen on nollatilassa, hän on yhteydessä puhtaaseen tietoisuuteen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pelkistetyssä länsäolon tilassa. Kun nollatilassa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muutokselle, tietoisuuden keskittäminen tekee tarvittavan muutoksen kvanttifysiikan periaatteiden mukaan. Kvanttikenttä sisältää kaikki mahdollisuudet ja kaiken energian. Ja tuohon potentiaaliin perustuu kvanttihoidon nopeus, vaivattomuus ja huikean muutoksen aikaansaava voima.

Nollatilassa on hyvin tavanomaista kokea konkreettisesti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nollatilan syvänä rauhana ja hyvin usein nollatilassa voi kokea riemullista iloa, joka purkautuu hoidettavassa ja/tai hoitajassa pulppuavana nauruna. 

Mihin aiheisiin kvanttihoitoa?

Kvanttihoito voidaan tehdä jotain tiettyä tavoitetta vasten tai voit sallia hoidon kohdentua korkeammasta tietoisuudesta vastaanotetun ohjauksen mukaan eli voit antaa minulle myös "vapaat kädet". En siis tarvitse tietoa nykyolosuhteistasi ja parempi usein onkin, mitä vähemmän tiedän. 

Jos haluat asettaa hoidolle tavoitteen, suositeltavaa olisi esittää se positiivisessa muodossa. Eli esim. lauseen "minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois" sijasta parempi on esittää asia muodossa "haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi". 

Kvanttihoidolla voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

 • vapauttaa tiedostamattomia ja alitajuisia ohjelmia,
 • puhdistaa uskomuksia ja ajatusmalleja,
 • vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia energiajärjestelmästä,
 • vapauttaa käsittelemättöntä tunne-energiaa solumuistista,
 • eheyttää solumuistin traumoja (myös edellisten elämien),
 • auttaa kehoa paranemaan sairauksista,
 • helpottaa stressia ja
 • poistaa sukumalleja.

Solumuisti pitää sisällään historiamme. Ja sen takia solumuistissamme on usein valtava määrä alitajuisia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vaikuttavat koko olemukseemme sekä toimintaamme. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota kokonaisuutta, vaan kvanttihoito kohdentuu aina juuri tarvittaviin asioihin.

Huomioi, että kvanttihoito on täydentävää hoitoa. Kvanttihoidossa ei tehdä diagnooseja eikä anneta lääketieteellisiä neuvoja. En voi luvata myöskään sairauksien paranemista. Kvanttihoidolla pyritään aktivoimaan kehon oma paranemisjärjestelmää ja sillä autetaan kehoa hakeutumaan homeostaastiin eli tasapainoon. Tähän perustuu, että kvanttihoito voi olla hyvä tukihoito lääketieteellisen hoidon rinnalla. Mikäli sinulla on jokin vakava sairaus ja/tai sinulla on käynnissä kehoa kovasti kuormittavat lääketieteelliset hoidot kesken, ole kuitenkin yhteydessä, jotta voimme keskustella kvanttihoidon soveltuvuudesta tarkemmin juuri sinun tilanteessasi. 

Miksi valita lähihoito?

Kvanttihoito on aivan yhtä tehokasta tehtynä etähoitonakin, joskus jopa tehokkaampaa, jos oman kodin turvassa hoidettavan on helpompi päästä 0-tilaan. Jos sinulle irtautuminen arjesta on jo itsessään rentoutumiseen ohjaavaa, niin lähihoito voi olla parempi lähestymistapa. Ainakin jos se maantieteellisesti on mahdollista. Muita kvanttihoitajia voit etsiä paikkakunnittain kouluttavan tahon eli Quantian sivuilta osoitteesssa https://www.quantia.fi/kvanttihoitajia/.

Lähihoitoa suosittelen vaihtoehtona etenkin heille, joiden on haastava määrittää omaa tavoitettaan tai jos ajatukset ja tunteet ovat sillä tavoin sekasorrossa, että toisen ihmisen tuki asioiden jäsentelyyn ja tilanteen selkiyttämiseen tuntuu tarpeelliselta ja toivottavaltakin. Lähihoitoa suosittelen myös, jos olet epävarma sinulle sopivasta hoitomuodosta tai lähestymistavasta. Minulla on käytössäni laaja valikoima muitakin hoitotekniikoita, jotka käsittävät sekä fyysiset keholliset käsittelyt, kehoterapian että muita energiahoitoja ja lähihoidoissa myös tuo kaikki on käytössäsi samaan hintaan.

Hoidon vaikutukset

Kvanttihoidon jälkeen olo on usein tyyni ja rentoutunut. Itse hoidon aikana voit kokea erilaisia tuntemuksia eri puolilla kehoa, kuten kihelmöintiä, kylmiä väreitä ja kylmää viimaa, lämmön tai paineen tunnetta, pistelyä, lihasten nykimisiä jne. Saatat havaita sydämen sykkeen tai hengitystiheyden rytmissä muutoksia, sinua saatta huimata tai keho tuntua raskaalta. Toisinaan voi tuntua myös lyhytkestoisia kipuja kehon työstäessä itseään. Suurempiin tietoisuuden tason muutoksiin liittyy usein tahattomat keholliset liikahdukset ja syvemmät sisään- ja uloshengitykset.  Kvanttihoito voi tehdä myös olosi hyvin uneliaaksi ja sinun onkin hoidon aikana lupa myös nukahtaa. Unitilan ansiosta tietoista mieltä ei tarvitse suostutella samalla tavoin luopumaan vastustuksestaan, joten unitilassa siirtyminen nollatilaan voikin käydä hyvin luontevasti.

Saatat kokea myös jotain tunteita hoidon aikana tai saada elämään ja näkökulmiin liittyviä oivalluksia. Nollatilassa usea hoidettava vastaanottaa myös itse informaatiota, joka voi olla symbolista tai konkreettista. Mitenkään tavatonta ei ole, että hoidosta ei nouse mitään konkreettista kerrottavaa tietoisen ymmärryksen tasolla hoidettavalle tai hoitajalle. Tämä liittyy siihen, että kvanttihoito muuttaa tietoisuuden värähtelytasoa hyvin nopeasti. Muutos on jo tapahtunut ennen kuin sanoitus siihen löytyy. Huomioi myös, että tuntemusten voimakkuus tai kerrotun informaation määrä ei liity mitenkään hoidon tehoon. Parhaimmillaan jo yksi hoitokerta auttaa sinua menemään isoin, positiivisin harppauksin eteenpäin, vaikka itse hoitotilanne "ei tunnu oikein miltään".

Aina hoidon vaikutuksia ei huomaa heti, vaan toisinaan havainnot muutoksesta tulevat vasta tuntien tai päivien jälkeen. Toisinaan kvanttihoito käynnistää prosessin, joka voi myös jatkua pitkään varsinaisen hoidon päätyttyä. Tuolloin on hyvin tavallista, että hoitotuntemuksia voi tulla vielä usean päivän päästä hoidosta. Prosessin kannalta on tärkeää, että juot tarpeeksi vettä ja että suhteutat rasitustasosi kokemiisi fyysisiin tai emotionaalisiin vaikutuksiin. 

Kvanttihoito toimii, vaikka et uskoisi siihen. Jos mieli kuitenkin taistelee kovasti hoitoa vastaan, muutos ei välttämättä tapahdu tai sen vaikutus on vähäinen. Valmistauduthan siksi hoitoon aina avoimin mielin.

Kvanttihoito toimii aina, mutta lopputulos voi erilainen kuin odotamme persoonan tasolla. Tärkeää on myös ymmärtää, että hoitaja ei voi vaikuttaa hoidon lopputulokseen, vaan kaikki tapahtuu hoidettavan parhaaksi puhtaan tietoisuuden ohjauksessa. 

Miten hoito toteutetaan?

Kvanttihoito toteutetaan Graalionin tiloissa tai muussa tapahtumatiedoissa ilmoitetussa sijainnissa. Ennen hoidon alkua keskustelemme yhdessä hoidolle asettamastasi tavoitteesta. Käyn myös halutessasi vielä läpi hoidon kulkua ja mahdollisia vaikutuksia.  

Hoidon toteuttamisen aikana voit levätä hoitopöydällä, istua tuolissa tai olla liikkeessä sen mukaan, mikä sinusta tuntuu parhaalta. Toisinaan hoito sisältää kosketusta, mutta hyvin usein hoito tapahtuu ilman sitä. Näin ollen hoito toteutetaan aina vaatteet päällä. Koska äänellä hoitaminen on osa elämäntehtävääni, kvanttihoito voi sisältää myös sielunlaulua tai äänihoitoa kvanttitietoisuudesta käsin tehtynä. Saatan kysyä sinulta tarkentavia kysymyksiä hoidon aikana. Saatan myös kertoa hoidon etenemisestä jo matkan varrella. Toisinaan kaikki keskustelu käydään vasta hoidon päätyttyä. Etenemistapoja on yhtä monta kuin on hoidettavaa asiaakin.

Varsinaisen hoidon jälkeen sinun hetki mahdollista levätä ja sulatella kokemustasi. Kun koet olosi valmiiksi, jaamme hoidon aikaisia kokemuksiamme ja sinulla on mahdollisuus vielä kysyä hoitoon liittyen mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Muistathan kuitenkin, että sinä itse ole paras tulkki ymmärtämään näkemiäsi ja kokemiasi asioita ja minä kykenen olemaan ainoastaan tukena sen oman tulkintasi laadinnassa. Eli minulla ei ole lupa antaa sinulle vastauksia esim. eri symbolien, värien tm. merkityksestä, vaan ainoastaan ehdotuksia, jotta voit kuunnella mikä resonoi sinussa totuutena.  

  Ohje ajanvaraukseen

  Laajan osaamis- ja palveluvalikoiman vuoksi nettiajanvarauksessa kaikki yksilöhoidot on tiivistetty otsikolla Yksilöhoito (sis. kaikki osaaminen). Riittää, kun valitset sinulle sopivan pituisen hoitoajan. Halutessasi voit ajanvarausta tehdessäsi antaa tarkentavia tietoja toiveistasi tai ongelmista, joihin etsit apua. Voit myös halutessasi erikseen merkitä varaukseen, mikäli haluat erityisesti kvanttihoitoa. 

  Nettiajanvarauksessa on tarjolla vain ne ajat, jotka voin varmuudella tarjota hyvissä ajoin etukäteen. Haja-aikoja kannattaa kysellä viestitse tai sähköpostilla. En vastaa puheluihin asiakashoitoja tehdessä tai viikonloppuisin. 

  AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT: 

  Varaa aika

  Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
  anne.siirila@graalion.fi
  044 373 2771


  Suosittelemme myös