Kvanttihoito ryhmälle - Anne Siirilä

Kvanttihoito ryhmälle - Anne Siirilä

 • €21,00
Sis. alv


Mikä on kvanttihoito?

Kvanttihoito eli Quantia Nordic Quantum Healing (tai Quantia-hoito) on voimakas ja korkeavärähteinen energiahoito. Kvanttihoito perustuu kvanttifysiikkaan ja kvanttikenttään. Kvanttikentällä tarkoitetaan samaa asiaa kuin henkisessä kirjallisuudessa ilmauksella ykseyskenttä eli se on joka puolella ja joka paikassa ja se on kaikille yhteinen. 

Kvanttihoidossa osallistujat saatetaan ns. 0-tilaan, jossa omilla paranemisjärjestelmillä on mahdollisuus aktivoitua ja hakeutua homeostaasiin eli tasapainoon. Kvanttihoito toteutetaan siis tietoisuutta muuttamalla eikä perinteisten energiahoitojen keinoin, joissa hoitaja toimii kanavana ja energian välittäjänä. Voin kyllä hoidon aikana vastaanottaa ja välittää informaatiota kvanttikentän kautta puhtaasta tietoisuudesta käsin koko ryhmälle yhteisesti tai täsmennetysti eri osallistujille, mutta varsinaisesti tehtäväni kvanttihoitaja ei ole tietää tai ymmärtää yhtään mitään. Kvanttihoito on luottamusta puhtaaseen tietoisuuteen ja toimimista puhtaan tietoisuuden kautta. Mutta ennen kaikkea kvanttihoito on olemista, ei tekemistä. 

Mikä on nollatila?

Nollatilassa mieli on tyhjä kaikista ajatuksista, huolista, epävarmuuksista, läsnäolevista haasteista ja peloista. Nollatilassa ihminen on myös vapaa egosta ja persoonasta.

Kun ihminen on nollatilassa, hän on yhteydessä puhtaaseen tietoisuuteen, joka tuntuu tyhjältä tilalta. Tuossa tilassa ihminen kykenee olemaan myös pelkistetyssä länsäolon tilassa. Kun nollatilassa annetaan läsnäoloa ja huomiota halutulle muutokselle, tietoisuuden keskittäminen tekee tarvittavan muutoksen kvanttifysiikan periaatteiden mukaan. Kvanttikenttä sisältää kaikki mahdollisuudet ja kaiken energian. Ja tuohon potentiaaliin perustuu kvanttihoidon nopeus, vaivattomuus ja huikean muutoksen aikaansaava voima.

Nollatilassa on hyvin tavanomaista kokea konkreettisesti tyhjyyden tunne esim. siten, että sinun on vaikea ajatella tai muistaa mitään. Toiset aistivat nollatilan syvänä rauhana ja hyvin usein nollatilassa voi kokea riemullista iloa, joka purkautuu hoidettavassa ja/tai hoitajassa pulppuavana nauruna. 

Mihin aiheisiin kvanttihoitoa?

Kvanttihoito voidaan tehdä jotain tiettyä ryhmälle asetettua yhteistä tavoitetta vasten, jokainen osallistuja voi asettaa oman tavoitteensa tai voitte sallia hoidon kohdentua korkeammasta tietoisuudesta vastaanotetun ohjauksen mukaan eli voitte antaa minulle myös "vapaat kädet". En siis tarvitse tietoa nykyolosuhteistanne ja tämän vuoksi kvanttihoito soveltuukin tehtäväksi hyvin myös ryhmälle, jonka osallistujat eivät tunne toisiaan tai jotka ovat tekemisissä keskenään esim. jonkin yhteisen tavoitteen tai organisaation kautta. Mitään arkaluonteista tietoa ei tarvitse jakaa muille.

Jos hoidolle halutaan asettaa ryhmä- tai yksilötasolla tavoite, suositeltavaa olisi esittää se positiivisessa muodossa. Eli esim. lauseen "minulla on polvi kipeä ja haluan sen kivun pois" sijasta parempi on esittää asia muodossa "haluan, että minulla on terve ja oireeton polvi". Tai jos kyse on ystävysporukasta tai perheestä, niin erinomainen tavoite voisi olla esim. "keskenämme vallitsee rakkaus, kunnioitus ja luottamus" ja tuota tavoitetta vasten kaikki, joka on aikaisemmin ollut esteenä tavoitteen toteutumiselle, voi työstyä kvanttihoitohetken aikana pois. 

Kvanttihoidolla voidaan hoitaa mitä tahansa fyysistä tai ei-fyysistä ongelmaa eli

 • vapauttaa tiedostamattomia ja alitajuisia ohjelmia,
 • puhdistaa uskomuksia ja ajatusmalleja,
 • vapauttaa erilaisia esteitä ja tukoksia energiajärjestelmästä,
 • vapauttaa käsittelemättöntä tunne-energiaa solumuistista,
 • eheyttää solumuistin traumoja (myös edellisten elämien),
 • auttaa kehoa paranemaan sairauksista,
 • helpottaa stressia ja
 • poistaa sukumalleja.

Solumuisti pitää sisällään historiamme. Ja sen takia solumuistissamme on usein valtava määrä alitajuisia ohjelmia ja tunne-energiaa, jotka vaikuttavat koko olemukseemme sekä toimintaamme. Nämä voivat heijastua myös fyysisen kehon oireina. Osallistujien ei kuitenkaan tarvitse tietää tai ymmärtää tuota kokonaisuutta, vaan kvanttihoito kohdentuu aina juuri tarvittaviin asioihin. Edellisen luettelon perusteella on kuitenkin helpompi ymmärtää, miksi ryhmäkvanttihoito voi autaa esim. yhteisen trauman kokeneita, perheitä, ystäviä, parisuhdetta, työyhteisöjä jne.

Huomioi, että kvanttihoito on täydentävää hoitoa. Kvanttihoidossa ei tehdä diagnooseja eikä anneta lääketieteellisiä neuvoja. En voi luvata myöskään sairauksien paranemista. Kvanttihoidolla pyritään aktivoimaan kehon oma paranemisjärjestelmää ja sillä autetaan kehoa hakeutumaan homeostaastiin eli tasapainoon. Tähän perustuu, että kvanttihoito voi olla hyvä tukihoito lääketieteellisen hoidon rinnalla. Mikäli jollain suunnitellun ryhmän jäsenistä on jokin vakava sairaus ja/tai käynnissä on kehoa kovasti kuormittavat lääketieteelliset hoidot kesken, olkaa kuitenkin yhteydessä, jotta voimme keskustella kvanttihoidon soveltuvuudesta tarkemmin juuri teidän tilanteessanne. 

Miksi valita ryhmähoito?

Ryhmähoidon etu yksilöhoitoon verrattuna on koko ryhmän tuki läsnäolona. Koska olemme kaikki yhtä keskenämme, niin hoitoon keskittyminen ryhmänä myös vahvistaa tuota liikkelle laitettavan muutosenergian voimaa. Mikäli olet kokenut ryhmämeditaatiot, ryhmässä tehdyt liikkeelliset toteutukset ym. itsellesi henkilökohtaista tekemistä voimallisempana, voin suositella lämpimästi ryhmäkvanttihoitoon osallistumista myös henkilökohtaisten teemojen työstämiseksi.

Erityisesti suosittelen ryhmäkvanttihoitoa perheille ja yhteisöille, jotka ovat halukkaita työskentelemään yhteistyössä saman tavoitteen eteen. Ryhmähoidot soveltuvat myös heille, jotka ovat heränneet ykseystietoisuuteen ja ovat valmiita työskentelemään jonkin kollektiivisen muutoksen eteen.

Mikäli olet havainnut, että ryhmässä rentoutuminen on sinulle haastavaa, suosittelen kokeilemaan ensin kvanttihoitoa yksilö- tai etähoitona.

Hoidon vaikutukset

Kvanttihoidon jälkeen olo on usein tyyni ja rentoutunut. Itse hoidon aikana voitte kokea erilaisia tuntemuksia eri puolilla kehoa, kuten kihelmöintiä, kylmiä väreitä ja kylmää viimaa, lämmön tai paineen tunnetta, pistelyä, lihasten nykimisiä jne. Saatatte havaita sydämen sykkeen tai hengitystiheyden rytmissä muutoksia, huimausta tai keho voi tuntua raskaalta. Toisinaan voi tuntua myös lyhytkestoisia kipuja kehon työstäessä itseään. Suurempiin tietoisuuden tason muutoksiin liittyy usein tahattomat keholliset liikahdukset ja syvemmät sisään- ja uloshengitykset. Kvanttihoito voi tehdä olon myös hyvin uneliaaksi ja hoidon aikana onkin lupa myös nukahtaa. Unitilan ansiosta tietoista mieltä ei tarvitse suostutella samalla tavoin luopumaan vastustuksestaan, joten unitilassa siirtyminen nollatilaan voikin käydä hyvin luontevasti.

Saatatte kokea myös jotain tunteita hoidon aikana tai saada elämään ja näkökulmiin liittyviä oivalluksia. Nollatilassa usea hoidettava vastaanottaa myös itse informaatiota, joka voi olla symbolista tai konkreettista. Mitenkään tavatonta ei ole, että hoidosta ei nouse mitään konkreettista kerrottavaa tietoisen ymmärryksen tasolla hoidettaville tai hoitajalle. Tämä liittyy siihen, että kvanttihoito muuttaa tietoisuuden värähtelytasoa hyvin nopeasti. Muutos on jo tapahtunut ennen kuin sanoitus siihen löytyy. Huomioikaa myös, että tuntemusten voimakkuus tai kerrotun informaation määrä ei liity mitenkään hoidon tehoon. Parhaimmillaan jo yksi hoitokerta auttaa teitä menemään isoin, positiivisin harppauksin eteenpäin, vaikka itse hoitotilanne "ei tunnu oikein miltään".

Aina hoidon vaikutuksia ei huomaa heti, vaan toisinaan havainnot muutoksesta tulevat vasta tuntien tai päivien jälkeen. Toisinaan kvanttihoito käynnistää prosessin, joka voi myös jatkua pitkään varsinaisen hoidon päätyttyä. Tuolloin on hyvin tavallista, että hoitotuntemuksia voi tulla vielä usean päivän päästä hoidosta. Prosessin kannalta on tärkeää, että juotte tarpeeksi vettä ja että suhteutatte rasitustason koettuihin fyysisiin tai emotionaalisiin vaikutuksiin. 

Kvanttihoito toimii, vaikka ette uskoisi siihen. Jos mieli kuitenkin taistelee kovasti hoitoa vastaan, muutos ei välttämättä tapahdu tai sen vaikutus on vähäinen. Valmistauduttehan siksi hoitoon aina avoimin mielin. Ryhmähoidon etuna yksilöhoitoon verrattuna voikin olla myös se, että muun ryhmän tuki auttaa irrottamaan otteen vastustuksesta, kun se yksilötasolla on erityisen haastavaa tai mahdotonta. 

Kvanttihoito toimii aina, mutta lopputulos voi olla erilainen kuin odotamme persoonan tasolla. Tärkeää on myös ymmärtää, että hoitaja ei voi vaikuttaa hoidon lopputulokseen, vaan kaikki tapahtuu hoidettavien parhaaksi puhtaan tietoisuuden ohjauksessa. 

Miten hoito toteutetaan?

Kvanttihoito ryhmälle voidaan toteuttaa joko Graalionin tiloissa tai muussa toivomassanne sijainnissa, kuten kotona, työ- tai harrastepaikalla, mökillä jne.. Ennen hoidon alkua keskustelemme yhdessä hoidolle asettamastamme tavoitteesta. Käyn myös halutessanne vielä läpi hoidon kulkua ja mahdollisia vaikutuksia.  

Hoidon toteuttamisen aikana voitte levätä lattialla maaten, istua tuolissa tai olla liikkeessä sen mukaan, mikä teistä tuntuu parhaalta. Koska äänellä hoitaminen on osa elämäntehtävääni, kvanttihoito voi sisältää myös sielunlaulua tai äänihoitoa kvanttitietoisuudesta käsin tehtynä. Kvanttitietoisuudesta voi kummuta ryhmälle myös sanallista saattelua mielikuvien avulla tai sanallista informaatiota luentomaisessa muodossa. Toisinaan kaikki keskustelu käydään vasta ryhmähoidon päätyttyä. Etenemistapoja on yhtä monta kuin on rymiäkin.

Varsinaisen hoidon jälkeen teillä on hetki mahdollista levätä ja sulatella kokemuksianne. Kun koette olonne valmiiksi, jaamme hoidon aikaisia kokemuksiamme ja teillä on mahdollisuus vielä kysyä hoitoon liittyen mieltänne askarruttavia kysymyksiä. Muistattehan kuitenkin, että te itse olette paras tulkki ymmärtämään näkemiänne ja kokemianne asioita ja minä kykenen olemaan ainoastaan tukena sen oman tulkintasi laadinnassa. Eli minulla ei ole lupa antaa vastauksia esim. eri symbolien, värien tm. merkityksestä, vaan ainoastaan ehdotuksia, jotta voitte kuunnella mikä resonoi teissä totuutena.  

HINNAT:

 • 21 € / osallistuja, kesto max. tunti
 • 27 € /osallistuja, kesto max. 1,5 tuntia
 • + tarvittaessa matkakustannukset Seinäjoen kaupunkialueen ulkopuolelle 
 • + tarvittaessa tilakustannukset ja järjestelypalkkio, mikäli toivot Graalionin järjestävän ryhmälle soveltuvan tilan

Minimiryhmäkoko on Seinäjoen alueella neljä osallistujaa, pidempien matkojen päässä ryhmäkoko on neuvoteltavissa. Seinäjoen alueella matkakustannukset +5€/osallistuja, pidempien matkojen päähän suhteutettuna matka-aikaan ja matkustuskustannuksiin. 

Pariskuntien ja yli 10 hengen ryhmien osalta pyydän olemaan yhteydessä sovitellun hinnan varmistamiseksi.  

AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT: 

Varaa aika

Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
anne.siirila@graalion.fi
044 373 2771


Suosittelemme myös