Voice Massage - Anne Siirilä

  • €65,00
Sis. alv


Kuka on kehittänyt tekniikan? Voice Massage -terapia on Siilinjärvellä asuneen, nyt jo edesmenneen, Leena Koskisen 1980-luvulla kehittämä hierontahoito, joka pohjautuu klassiseen hierontaan.

Mitä Voice Massage on? Voice Massage on klassisen hieronnan otteilla tehty hierontahoito, jonka tavoitteena on rentouttaa purentaan, äänentuottoon, hengitykseen ja kielen liikkeisiin osallistuvia lihasryhmiä. Kun klassinen hieronta kohdentuu pinnallisiin tuki- ja liikuntaelimistön lihaksiin, niin Voice Massagessa pyritään vaikuttamaan kehon syvätason lihaksiin ja lihasryhmiin. Voice Massage myös rentouttaa reflektorisesti, tuottaa mekaanisia muutoksia lymfanesteen ja verenkiertoon sekä vapauttaa lihassyiden kiinnikkeitä hyödyttäen myös tuki- ja liikuntaelimistöä.

Mitä Voice Massage ei ole? Voice Massage ei ole ääni-, puhe- tai fysioterapiaa. Ei myöskään luontais- tai vaihtoehtohoitoa, eikä siihen liity mitään filosofiaa. Hieronta pohjautuu länsimaiseen lääketieteeseen. Voice Massage -terapiaa saa antaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut Voice Massage -terapeutti.

Voice Massagen tavoitteita. Lihaksia rentouttavalla ja aktivoivalla käsittelyllä luodaan hyvät edellytykset vapaalle hengitykselle, puheelle ja laulamiselle. Kasvojen ja purennan alueen lihasten käsittelyllä pyritään vapauttamaan erilaisista purentahäiriöistä (mm. yöpurennasta) aiheutuneita lihaskireyksiä ja lievittämään niistä johtuvia kiputiloja.

Äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien käsittelyllä voidaan ehkäistä lihasten kireystiloista johtuvien äänihäiriöiden syntyä. Voice Massage toimii myös tukihoitona esim. puheterapiassa ja tukee laulun opiskelua edellä mainittujen vaikutusten lisäksi lisäämällä kehotietoisuutta. Voice Massagesta hyötyvät myös puhetyöläiset, kuten näyttelijät, luennoitsijat, kouluttajat, opettajat jne. Äänentuoton ongelmia voi kehittyä myös joidenkin sairauksien myötä (kuten kilpirauhasen ongelmat, astma, refluksi, Parkinson ja muut neurologiset sairaudet jne.), jolloin Voice Massage on täsmähoito oireiden helpottamiseen. Puhallinsoittajat on huomioitu Voice Massagessa vielä omana erityistarpeita vaativana ryhmänään.

Voice Massagea voi suositella säännölliseksi ylläpitohoidoksi myös niille, joilla hengityksen alue rasittuu keskiarvoista enemmän tai joilla hengityksen toimivuuden tärkeys on korostetussa asemassa, kuten urheilijat ja hengityksen sairauksista (esim. astma) kärsivät. Voice Massage myös edistää ja nopeuttaa paranemista kovan yskän, keuhkokuumeen ym. jälkeen eli tilanteissa, joissa hengityksen alue on rasittunut akuutista ja lyhytkestoisesta sairaudesta johtuen.

Voice Massage on myös tehokas apu lihasperäisen päänsäryn ja migreenin hoidossa.

Erilaiset hengitysharjoitukset ovat tärkeä osa Voice Massage -terapiaa. Niiden avulla asiakasta ohjataan tasapainoisen ja vapaan hengityksen löytämiseen. Hengitysharjoituksia suositellaan tehtäväksi myös kotona hoitojen välissä.

Hengityksen alueen käsittely voi sisältää asiakkaan tarpeen mukaan myös vatsan alueen tai valikoiduilta osin äänentuoton lihasten käsittelyä. Pelkkä purentalihaksiston käsittely keskittyy purennan, nielun, niskan ja kaulan alueelle. Molemmat hoidot sisältävät niskan ja kaulan lihasten sekä kasvojen ja pään alueen käsittelyä.

Ohje ajanvaraukseen

Laajan osaamis- ja palveluvalikoiman vuoksi nettiajanvarauksessa kaikki yksilöhoidot on tiivistetty otsikolla Yksilöhoito (sis. kaikki osaaminen). Riittää, kun valitset sinulle sopivan pituisen hoitoajan. Halutessasi voit ajanvarausta tehdessäsi antaa tarkentavia tietoja toiveistasi tai ongelmista, joihin etsit apua.Nettiajanvarauksessa on tarjolla vain ne ajat, jotka voin varmuudella tarjota hyvissä ajoin etukäteen. Haja-aikoja kannattaa kysellä viestitse tai sähköpostilla. En vastaa puheluihin asiakashoitoja tehdessä tai viikonloppuisin.

Haluatko etsiä omalta paikkakunnaltasi Voice Massage -terapeutin? Etsi terapeutti Voice Massage -terapeuttiyhdistyksen sivujen kautta.

AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT: 

Varaa aika 

Anne Siirilä (sielukehonhoitaja, N'nea, Horstmann-tekniikan diplomiterapeutti, kvanttihoitaja, jäsenkorjaaja, hieroja, Voice Massage-terapeutti)
anne.siirila@graalion.fi
044 373 2771


Suosittelemme myös